rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Targi Pracy pn. „Majówka z pracą”

26, maj, 2014 | Aktualności

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza na Targi Pracy pn. „Majówka z pracą”, które odbędą się 29.05.2014r., w godz. 10.00 – 14.00 w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie.

Uczestnictwo w Targach Pracy będzie okazją dla mieszkańców Krakowa poszukujących pracy do zapoznania się z szeroką bazą ofert pracy zaprezentowanych przez wystawców, planami rekrutacyjnymi firm, które poszukują pracowników, a także szansą bezpośredniego spotkania z potencjalnymi pracodawcami w celu przedstawienia swoich umiejętności i kwalifikacji.

Przewidujemy, że w planowanym wydarzeniu weźmie udział ok. 40 wystawców, pochodzących głównie z lokalnego rynku pracy. Obecne będą firmy poszukujące pracowników, a także agencje pracy oraz instytucje zewnętrzne, które przedstawią uczestnikom targów ofertę pomocy, przede wszystkim w zakresie szkoleń, poradnictwa zawodowego oraz uczestnictwa w aktualnie realizowanych projektach.

Osoby zainteresowane będą miały także szansę skorzystać z pomocy doradcy zawodowego tut. Urzędu, który pomoże w wyborze odpowiedniej pracy, zgodnej z umiejętnościami i zainteresowaniami. Ponadto, zweryfikuje poprawność przygotowanych dokumentów aplikacyjnych, pomoże uczestnikom lepiej poznać ich możliwości i mocne strony, a także udzieli informacji jak dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.

„Majówka w pracą” to kolejna edycja Targów Pracy realizowana przez tut. Urząd. Doświadczenie z ubiegłego roku pozwala stwierdzić, że inicjatywa ta jest doskonałą okazją dla osób poszukujących zatrudnienia do znalezienia satysfakcjonującej pracy oraz szansą dla pracodawców na pozyskanie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.

Informujemy, że udział w ww. wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny zarówno dla wystawców, jak i osób poszukujących zatrudnienia.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie