rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

44. Nowa Huta. Dlaczego Nie – Koncert muzyki teatralnej

31, sierpień, 2015 | Aktualności

Już 6-ego września  br. nowohucka Aleja Róż stanie się sceną dla wielkiego, multimedialno-muzycznego widowiska w ramach cyklu Nowa Huta. Dlaczego Nie?!

Pierwsza część koncertu to muzyka i piosenki, które tworzyły oprawę muzyczną spektakli teatralnych w wykonaniu m.in.: Radosława Krzyżanowskiego i Anny Oberc przy akompaniamencie Orkiestry Akademii Beethowenowskiej.

Druga część to występ Maćka Maleńczuka z programem Jazz for idiots.

Na 44 muzyczną ucztę zapraszają Porozumienie Dzielnic Nowohuckich: Dzielnice XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVII Wzgórza Krzesławickie, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty oraz Teatr Łaźnia Nowa.

Informacje o cyklu i koncercie na www.nhdn.pl

Broszura do pobrania

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie