rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

60 lat nowohuckiego harcerstwa

16, luty, 2017 | Aktualności

Historia nowohuckiego harcerstwa sięga 22 lutego 1957 roku. Wtedy to podharcmistrz Zbigniew Faber, komendant hufca ZHP Kraków – Nowa Huta, powołał do życia pierwszych 20 drużyn harcerskich. Od tamtego czasu harcerze i harcerki Związku Harcerstwa Polskiego na stałe wpisali się w nowohucki krajobraz.

Harcerze angażują się w życie dzielnicy, współpracują z lokalnymi władzami i instytucjami kulturalnymi, takimi jak Nowohuckie Centrum Kultury i Ośrodek Kultury im. Cypriana Norwida. Jednak nade wszystko nieustannie realizują misję ZHP, jaką jest wychowanie młodego człowieka, wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań.

W związku z rocznicą przygotowany został szereg akcji oraz specjalny program edukacyjny dla jednostek harcerskich, przybliżający im zarówno historię Hufca, jak i dzieje Nowej Huty. Drużyny przez cały rok realizują zadania podzielone na etapy, zdobywając punkty i walcząc o tytuł „Drużyny 60-lecia”.

Centralnym punkt obchodów stanowić będzie benefis – spotkanie wszystkich tych, którzy przez ponad pół wieku budowali nowohuckie harcerstwo. Będzie to połączenie widowiska artystycznego, harcerskiego spotkania po latach i uroczystego wręczenia podziękowań osobom zasłużonym dla ruchu harcerskiego w dzielnicy. Benefis odbędzie się 25 lutego w sali estradowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza na os. Centrum E. Przewidujemy na nim obecność kilkuset osób, w tym przedstawicieli władz dzielnicowych i miejskich, partnerów, rodziców, a przede wszystkim byłych i obecnych harcerzy i instruktorów Hufca.

Z benefisem połączone będzie otwarcie wystawy opowiadające dzieje harcerstwa na nowohuckiej ziemi. Organizowana we współpracy z Muzeum PRL, stanowi okazję do pokazania mieszkańcom dzielnicy i turystom historii ruchu, który od kilkudziesięciu lat nieustannie realizuje misję wychowania młodego człowieka. W tworzeniu wystawy pomagają byli instruktorzy i harcerze hufca udostępniając pamiątki, które mieszkańcy dzielnicy będą mogli obejrzeć na ekspozycji od końca lutego do końca czerwca.

Nad organizacją obchodów pracuje kilkudziesięciu wolontariuszy – instruktorów hufca: artyści, logistycy, specjaliści od promocji i finansów. Większość z nich to ludzie młodzi, w wieku od 15 do 25 lat. Swoją harcerską służbę łączą ze szkołą, studiami lub pracą, poświęcając jej wiele godzin każdego tygodnia.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie