rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Akcja lato 2013 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej

1, lipiec, 2013 | Aktualności

Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie opracowała dla swoich czytelników atrakcyjny program spędzania czasu wolnego podczas wakacji letnich pn. „Wakacyjny pociąg do biblioteki”
Wszystkie placówki biblioteczne włączyły się aktywnie w organizację zajęć dla dzieci i młodzieży. Od 1 lipca do 30 sierpnia 2013 r. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej trwać będzie „Akcja lato”. Dzieci spędzą czas aktywnie, bezpiecznie i atrakcyjnie. Bibliotekarze zaplanowali wycieczki: do Ogrodu Botanicznego UJ połączone z czytaniem w cieniu drzew i zbieraniem liści do zielnika, do Ogrodu Zoologicznego gdzie dzieci podejmą pierwsze próby literackie, do Parku Skalskiego oraz do Zielonego Jaru. Przygotowano również konkursy, zajęcia literacko-edukacyjne, warsztaty origami, warsztaty plastyczne i ekologiczne w placówkach bibliotecznych oraz w terenie m.in. na Łąkach Nowohuckich. Poprowadzą je dr Marcin Nobis oraz Pan Krzysztof Kus w ramach projektu Edukacja ekologiczna: pt. „W przyjaźni z naturą”. Trwa konkurs plastyczny pt. „Piękno w równowadze”, który rozpoczął się 26 kwietnia 2013 r., a zakończy się 31 sierpnia 2013 r. Podczas warsztatów i zajęć w Bibliotece dzieci będą mogły wykonywać prace konkursowe.
Wiele działań poświęconych będzie Julianowi Tuwimowi w związku z obchodzonym Rokiem Tuwima. Bibliotekarze organizując różne zajęcia przybliżą postać i twórczość poety. W czasie spotkań dzieci odbędą podróż do krainy fantazji, przeżyją niezwykłe przygody oraz pobudzą swoją wyobraźnię. Proponujemy m.in.: warsztaty origami zatytułowane „Zwierzęta Pana Tuwima”, spotkanie w cyklu: „Z książką w cieniu drzew” pt. „Z Tuwimem weselej” oraz w cyklu: „Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie” pt. „Kraina Tuwima”.
Wszystkie placówki czekają na młodych czytelników, którzy mogą bezpiecznie spędzać czas w gronie rówieśników pod opieką bibliotekarzy. Zapewniamy również bezpłatny dostęp do Internetu, edukacyjnych gier komputerowych i planszowych, platformy e-learningowej FunEnglish.pl i angielski123.pl oraz materiałów plastycznych.
Szczegółowy harmonogram imprez, regulamin konkursu plastycznego oraz godziny otwarcia i dane teleadresowe placówek dostępne są na stronie www.biblioteka.krakow.pl . Ilość miejsc ograniczona, prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorem imprezy.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie