rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

BUDŻET OBYWATELSKI 2015 i 2016 – DZIELNIC

9, czerwiec, 2015 | 2015/2016, Budżet obywatelski

Numery Projektów do Głosowania w Budżecie Dzielnicowym 2015 i 2016
Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławicki 


1.  Ogrody Nowej Huty – Ogródek w Kantorowicach
Projekt dotyczy zakończenia prac związanych z oddaniem do użytkowania ogródka wykonanego w czynie społecznym przezmieszkańców Kantorowic.
Wartość projektu wynosi: 76 000,00 zł
W przypadku realizacja zadania powstaną koszty związane ze stałym utrzymaniem ogródka w Kantorowicach (koszenie trawy, sprzątanie, wywóz śmieci, konserwacja ławek oraz pawilonu drewnianego etc.).
BO.D17.13/15


2. Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII
Poprawa bezpieczeństwa, wizerunku oraz poprawa przydatności skweru poprzez wykonanie ogrodzenia i alejek.

Wartość projektu wynosi:  56 000,00 zł
W przypadku realizacji zadania powstaną koszty związane z koniecznością uiszczania opłat za dystrybucję i dostarczanie energii elektrycznej.
BO.D17.4/15


3. Rewitalizacja nakładki bitumicznej na boisku do koszykówki Klub Dukat, ul. Styczna 1
Wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącym boisku do koszykówki28 m x 16 m na terenie Klubu „Dukat” ul. Styczna 1 Kraków.
Wartość projektu wynosi: 90 000,00 zł
Realizacja zaproponowanego przez wnioskodawców przedsięwzięcia inwstycyjno/remontowego polegającego na rozbudowie oraz  modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta/dzielnicy przyczyni się w długoterminowym okresie jej użytkowania przez mieszkańców Krakowa do wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież oraz rodziny jak również wpłynie na rewitalizację istniejącej infrastruktury sportowej. Ponadto projekt przyczyni się do integracji społecznej lokalnych środowisk dzielnic oraz miasta, co w dalszej perspektywie wzmocni aktywność obywatelską i poprawi świadomość obywateli w zakresie potrzeb rewitalizacji i rozbudowy infrastruktury sportowej oraz realizacji projektów miękkich, takich jak sportowe i rekreacyjne imprezy szkolne, osiedlowe dla seniorów.
BO.D17.12/15


4. Wspólny Projekt Edukacyjny dla Krakowskich Uczniów, część dla Dzielnicy XVII
Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i innych
Wartość projektu wynosi: 85 000,00 zł
Zrealizowanie tego projektu da efekt długoterminowy likwidując zawilgocenia ścian oraz przyczynę poprzez wykonanie drenażu. Projekt obejmuje również wyposażenie bibiloteki i zakup książek, które będą służyć kilku pokoleniom.
BO.D17.15/15


5. Klub seniora w Gimnazjum nr 44
Projekt dotyczy organizacji Klubu Seniora dla mieszkańców Dzielnicy XVII. W ramach projektu chcemy urządzić salę, zakupić dodatkowe wyposażenie oraz opłacić osobę odpowiedzialną za prowadzenie Klubu.
Wartość projektu wynosi: 21 000,00 zł
Realizacja zadania spowoduje: zaktywizowanie osób starszych; realizowanie własnych pasji; zdobycie nowych, przydatnych umiejętności; pozwoli nawiązać nowe kontakty i pozytywne relacje międzypokoleniowe
BO.D17.3/15


6.   Zakup nowości wydawniczych z duża czcionką i audiobooków do biblioteki publicznej
Zakupienie do biblioteki publicznej nowości wydawniczych z dużączcionką, pozwalającą bez obciążania wzroku czytać osobom starszym oraz z osłabionym wzrokiem, a także audiobooków, czyli książek mówionych dla osób niedowidzących.
Wartość projektu wynosi:  5 000,00 zł
Zakup nowości wydawniczych z dużą czcionką oraz audibooków dla Nowohuckiej Biblioteki Publicznej, przyczyni się do wzrostu liczby użytkowników biblioteki i jej atrakcyjności. Duża czcionka ponadto ułatwi czytanie najstarszym mieszkańcom dzielnicy, a z audiobooków będą również mogły skorzystać osoby niedowidzące.
BO.D17.1/15


7. Teren zielony przy ul. Zakole /część działki nr 140/ Obręb 4 Nowa Huta
Modernizacja istniejącej przestrzeni zielonej i zaopatrzenie w podstawowe urządzenia sportowe i wypoczynkowe w części działki nr 140 obręb 4 Nowa Huta położonej w Krakowie przy ul. Zakole.
Wartość projektu wynosi: 90 000,00 zł
W przypadku realizacja zadania powstaną koszty związane ze stałym utrzymaniem boiska sportowego i terenu wokół niego (koszenie trawy,sprzątanie, wywóz śmieci, etc.).
BO.D17.14/15


8. Montaż separatorów pasów drogowych (U25A) oddzielających ciąg pieszy od jezdni – ul. Gustawa Morcinka (od ul. Jeziorany do granicy z dzielnicą XV Mistrzejowice)
Montaż separatorów pasów drogowych (U25A) oddzielających ciąg pieszy od jezdni, wzdłuż ul. Gustawa Morcinka – od ul. Jeziorany do granicy z dzielnicą XV Mistrzejowice (most na rzece Dłubnia), od strony popołudniowej, jako poprawa bezpieczeństwa pieszych – mieszkańców Dzielnicy XVII (os. Zesławice) oraz odwiedzających Zalew Zesławice.
Wartość projektu wynosi:  72 000,00 zł
W przypadku realizacji zadania zwiększy się bezpieczeństwo pieszych poruszających się ul. Morcinka oraz wymusi większą ostrożność przez kierowców.
BO.D17.11/15


9. Patriotyczna Renowacja – odnowienie muszli koncertowej poprzez wykonanie muralu  patriotycznego
Patriotyczny mural – to projekt który zmieni wizerunek naszej dzielnicy poprzez stworzenie wielkoformatowej grafiki na ścianach sceny (muszli koncertowej). Projekt ma na celu zapobiec dewastacji ścian sceny, poprzez namalowanie na nim muralu patriotycznego, zabezpieczonego anty-graffiti. Nawiązanie do symboli patriotycznych pozytywnie wpłynie na moralność, a sam mural powstrzyma wandali.
Wartość projektu wynosi: 14 000,00 zł
Realizacja zadania spowoduje: zwiększenie walorów estetycznych; obniżenie kosztów utrzymania związanych z koniecznością zamalowywania napisów.
BO.D17.7/15


10.  Rewitalizacja zdewastowanej zieleni przy ul. Morwowej na Wzgórzach Krzesławickich na terenach przyległych do budynków 32, 33, 34, 35, 37 i garaży poprzez rekultywację gruntów, zasianie trawy i posadzenie żywopłotu wzdłuż ulicy j/w oraz krzewów w wyznaczonych miejscach
Rewitalizacja terenów zielonych na posesjach przy budynkach 32, 33, 34, 35, 37 oraz garaży usytuowanych wzdłuż ulicy Morwowej na osiedlu Wzgórza Krzesławickie.
Wartość projektu wynosi: 10 200,00 zł
Bieżące utrzymanie zieleni, koszty pielęgnacji nasadzeń, poprawa estetyki terenu przy ul. Morwowej.
BO.D17.10/15


11.   Ogrodzenie posesji przy ul. Kantorowickiej 185 w Krakowie
Budowa ogrodzenia wraz z 2 bramami wjazdowymi dla budynku przy ul. Kantorowickiej 185.
Wartość projektu wynosi:  39 300,00 zł
Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców budynku. Postawienie ogrodzenia da mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za zamieszkiwany teren. Wzrośnie estetyka otoczenia.
BO.D17.8/15


12. Wykonanie nakładki asfaltowej na placu przy sklepie rejon ul. Grębałowskiej 18
Wykonanie nakładki asfaltowej na placu przed sklepem rejon ul. Grębałowskiej 18. Plac ogólnie-dostępny na terenie gminnym.
Wartość projektu wynosi: 28 000,00 zł
Realizacja remontu nawierzchni placu przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji, ułatwi korzystanie z infrastruktury miejskiej szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników.
BO.D17.2/15


13. Remont elewacji budynku Samorządowego Przedszkola nr 112 w Krakowie
Odnowienie elewacji budynku wraz z remontem balkonu.
Wartość projektu wynosi:  90 000,00 zł
Projekt remontu elewacji budynku Samorządowego Przedszkola nr 112 w Krakowie – obejmuje izolację zewnętrzną fundamentu, remont schodów, remont ścian budynku i balustrady, malowanie elewacji. Zrealizowanie tego projektu poprawi estetykę budynku przedszkola, a remont balkonu wraz z balustradami zwiększy bezpieczeństwo dzieci przybywających na tarasie podczas zabawy. Wykonanie remontu elewacji wraz z balkonem (tarasem) da efekt na długie lata. Szacunkowy koszta zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy XVII na pojedynczy projekt.
BO.D17.5/15


14.   Budowa chodnika przy budynku ul. Kantorowicka 185 od strony wejść do klatek schodowych
Budowa chodnika przy budynku ul. Kantorowicka 185 od strony wejść do klatek schodowych.
Wartość projektu wynosi:  66 900,00 zł
Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców budynku. Będzie umożliwiał bezpieczne poruszanie się przy posesji, a także wpłynie na jej estetykę i jej postrzeganie przez innych mieszkańców miasta.
BO.D17.9/15

Numery projektów do głosowania w Budżecie Dzielnicowym 2015

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie