rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

„Cerkiewne opowieści”

1, wrzesień, 2016 | Aktualności

Serdecznie zapraszamy do MDK Fort 49 „Krzesławice”, os. Na Stoku 27b na wystawę fotografii pt. „Cerkiewne opowieści”. Autorami zdjęć są Małgorzata Radziejowska i Janusz Skórski. Finisaż odbędzie się 10 IX 2016 roku o godz. 18:00.

Cieszący się coraz większą popularnością, prezentowany w wielu miejscach w Polsce oraz za granicą cykl wystaw „Cerkiewne Opowieści” zaskakuje różnorodnością zmieniającego się materiału zdjęciowego wzmocnionego dodatkowo opowieścią będącą często bardzo intymnym przeżyciem chwili towarzyszącej spotkaniom z Drewnianymi Paniami. Fotografie powstały w czasie wędrówek po Roztoczu, Bieszczadach, Beskidzie Niskim, Beskidzie Sądeckim oraz Podlasiu. Autorzy starają się przybliżyć temat życia i śmierci cerkwi – budowli i cerkwi o ludzkim obliczu, obrzędy, przenikanie się kultur oraz różnorodność wyznaniową. Wystawie towarzyszy chwila zadumy nad przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością Drewnianych Pań często popadających w ruinę i odchodzących w niebyt ale równie często rozkwitających pod opieką różnych wspólnot wyznaniowych.

Małgorzata Radziejowska i Janusz Skórski

The series of exhibitions called „Orthodox tales”, gaining more and more popularity and having been presented in numerous venues in Poland and abroad, surprise us with variety of altering photo materials, additionally strengthened with a story often being an intimate experience of a moment accompanying to meeting the Wooden Ladies. The photos were taken while hiking in the Roztocze, the Bieszczady, the Beskid Niski, the Beskid Sądecki and in the Podlasie. The authors are trying to familiarize us with the subject of life and death of the Orthodox church – buildings and the church having a human face, rituals, interpenetration of different cultures and religious variety. The exhibition is often related with moments of reverie on the past, the present and the future of the Wooden Ladies that are often falling into ruins and nonentity, but equally often blooming under the custody of different religious associations.

Translation of the text: Jacek Niebudek, Andrzej Zaczkowski

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie