rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Europejskie Dni Dziedzictwa w MDK Fort 49 „Krzesławice”

19, wrzesień, 2014 | Aktualności

Podczas dwóch wrześniowych weekendów (13-14 i 20-21 września 2014) MDK Fort 49 zachęcamy do udziału w 22. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego, obchodzonych w tym roku pod hasłem: „Dziedzictwo – źródło tożsamości”. Koordynatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Najważniejszym celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego zarówno materialnego, jak i duchowego oraz uwrażliwianie na wartości o charakterze uniwersalnym dla całej Europy. Po raz pierwszy do uczestniczenia w tym wydarzeniu zaproszono MDK Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie.

W dniu 20 września 2014 r., w godz. od 10:00 do 12:00 MDK Fort 49 zaprasza na zwiedzanie z przewodnikiem Fortu 49 „Krzesławice” – fortu artyleryjskiego, który jako pierwszy powstał w północno – wschodnim odcinku tzw. pierścienia austriackich umocnień Twierdzy Kraków (pierścień ten o obwodzie ok. 60 km składał się z licznych fortów i innych umocnień lokalizowanych w odległości 7-10,5 km od centrum miasta).

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie