rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Forteczny Rajd Rowerowy

10, wrzesień, 2014 | Aktualności

MDK Fort 49 „Krzesławice”, Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa oraz Rada Dzielnicy XVII serdecznie zapraszają do udziału w Fortecznym Rajdzie Rowerowym. Wydarzenie organizowane jest w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Hasło tegorocznej kampanii brzmi „Nasze ulice, nasz wybór” i nawiązuje do toczącej się dyskusji na temat tworzenia przyjaznego środowiska miejskiego poprzez promowanie zrównoważonych środków transportu.

Forteczny Rajd Rowerowy to połączenie rekreacji i sportowej rywalizacji z problematyką ekologiczną. Najważniejszym zadaniem organizatorów jest zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności badawczej oraz inspirowanie jej do podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony środowiska, poprzez wybór różnych ekologicznych sposobów podróżowania, takich jak: chodzenie pieszo, bieganie, jazda na rowerze.

Rajd rowerowy zostanie rozegrany na terenie ziemnym MDK. Od początku do końca trasa rajdu będzie przebiegać na terenie wyłączonym z ruchu. Uczestnicy pokonają trasę, na której rozmieszczone zostaną punkty z zadaniami.

Termin:
18 (czwartek) września 2014 roku

Organizator zastrzega sobie prawo przełożenia terminu z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Uczestnicy zostaną poinformowani o odwołaniu imprezy najpóźniej 17 września 2014 roku.

Adresaci:
Udział w zawodach mogą wziąć:

reprezentacja każdej klas IV, V i VI Szkół Podstawowych z terenu Dzielnicy XVII
reprezentacja każdej klasy I, II, III Gimnazjum z terenu Dzielnicy XVII
drużyny 4-osobowe wraz z opiekunem

Harmonogram:

godz. od 10:00 do 11:30 Szkoły Podstawowe
godz. od 11.30 do 13.00 Gimnazja

Miejsce:

Uczestnicy pod opieką nauczyciela zgłaszają się w MDK Fort 49 „Krzesławice”, os. Na Stoku 27b.

Warunki udziału:

Każdy uczestnik dysponuje własnym rowerem, kaskiem i wygodnym strojem.
Warunkiem udziału w rajdzie jest pisemna zgoda rodziców.

W programie:

zespołowe gry i zabawy rowerowe
biegi terenowe
konkurs wiedzy ekologicznej
warsztaty parkouru
pokaz sprawnościowy w wykonaniu Stowarzyszenia Krakowski Parkour

Zgłoszenia:
Należy dokonać do dnia 12 września 2014, telefonicznie pod nr tel. 12-645-27-14 lub na adres e-mail: Obraz usunięty przez nadawcę. imprezy@mdkfort49.krakow.pl. W zgłoszeniu należy podać: adres szkoły, dane kontaktowe opiekuna, imię i nazwisko uczestnika.

Regulaminy dostępne w szkołach od 8 września 2014 roku.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie