rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2017 – projekty

19, czerwiec, 2017 | 2017, Aktualności, Budżet obywatelski

Poniżej lista projektów, które będą poddane pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 Dzielnicy XVII:

NUMER PROJEKTU TYTUŁ PROJEKTU KRÓTKI OPIS / CHARAKTERYSTYKA DŁUGOTERMINOWYCH SKUTKÓW W PRZYPADKU REALIZACJI ZADANIA SZACUNKOWY KOSZT (W ZŁ)
1 Mali Ratownicy  Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i przedszkoli. Szacunkowy koszt realizacji zadania 2 500 zł, w tym 200 zł zakup materiałów profilakt.-edukacyjnych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu „Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej”,
przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
2500
2 HURRA – piknik rodzinny na Wzgórzach Krzesławickich Projekt ma na celu promocję naszej dzielnicy poprzez wspólne i aktywne świętowanie obchodów Dni Wzgórz Krzesławickich w zupełnie nowej formie, nastawionej na integrację rodzinną. (Koncert, turniej koszykówki oraz piknik rodzinny w parku Zielony Jar).
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
Propozycja zadania ma na celu promocję Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławice poprzez wspólne i aktywne świętowanie obchodów dni ww. Dzielnicy w formie nastawionej na integrację rodzinną. Propozycja zakłada zorganizowanie: zawodów sportowych, wydarzeń kulturowych oraz innych aktywności, w których mieszkańcy Dzielnicy XVII będą mogli brać czynny udział. Poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego dzieci, młodzież i osoby dorosłe z Dzielnicy XVII będą mogły się wspólnie integrować na świeżym powietrzu. Całodniowe wydarzenie zakończone zostanie koncertem i potańcówką.
10000
3 Poznaj swoją historię – Wzgórza Krzesławickie W ramach projektu zorganizowane zostaną inscenizacje wydarzeń historycznych przez grupy rekonstrukcyjne na terenie dzielnicy. Inscenizacje te mają służyć zwiększeniu świadomości krakowian na temat historii swojego kraju ,miasta i dzielnicy. Przedstawienia mogą dotyczyć wydarzeń od początku powstania Państwa Polskiego, aż po II Wojnę Światową. Temat wydarzenia, którego ma dotyczyć inscenizacja będzie wskazany przez wnioskodawcę po konsultacji Wnioskodawcy z Radą Dzielnicy.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
Przewidywane długoterminowe skutki w przypadku realizacji zadania: Organizacja wydarzeń kulturalnych pn. „Poznaj swoją historię – Wzgórza Krzesławickie” przyczyni się do integracji lokalnej społeczności i zwiększy atrakcyjność oferty kulturalnej w dzielnicy. Przygotowanie rekonstrukcji i inscenizacji wydarzeń historycznych pozwoli ponadto mieszkańcom dzielnicy na rozwinięcie zainteresowań historycznych i zapoznanie się z historią Polski oraz miejsca – austriackiego Fortu 49 Krzesławice. Dyrekcja MDK Fort 49 „Krzesławice” wyraziła wstępną zgodę na realizację wydarzenia na terenie Młodzieżowego Domu Kultury (os. Na Stoku 27b). Mimo podobieństwa do innych projektów „Poznaj swoją historię…”, zgodnie z § 11, pkt 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa autor projektu nie wyraził zgody na łączenie zaproponowanego projektu z innymi i zaznaczył, że należy go procedować oddzielnie.
27000
4 „Chcę zostać poliglotą” Bezpłatna nauka języka angielskiego odbywać się będą od marca 2018 r. do grudnia 2018 r. z przerwą na miesiące wakacyjne, jeden raz w tygodniu. Zajęcia będą trwały 60 minut dla każdej z grup. Spotkania będą odbywać się w Programie Aktywności Lokalnej 15. Godziny spotkań będą dopasowane do możliwości mieszkańców Dzielnicy XVII. Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 7lat, młodzieży i dorosłych.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu będzie doskonałą okazją do zapewnienia poczucia przynależności i integracji społeczności lokalnej. W dobie otwartych granic znajomość języków obcych stwarza możliwość poznawania innych kultur, ludzi, a także podniesienia kompetencji zawodowych. Warsztaty będą doskonałym treningiem pamięci, koncentracji, dzięki warsztatom uczestnicy będą mieli okazję nabyć nie tylko umiejętność posługiwania się obcym językiem, ale także zwiększą swoje kompetencje społeczne i swoją atrakcyjność na rynku pracy.
5060
5 Spotkania z kulturą Celem „Spotkań z kulturą” jest aktywizacja mieszkańców Grębałowa polegająca na wspólnej dyskusji na temat wybranych książek, recenzowaniu ich oraz udziale w spotkaniach autorskich i wyjściach do instytucji kultury takich jak kina, teatry,muzea itp.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
Przewidywane długoterminowe skutki w przypadku realizacji zadania: Realizacja projektu pn. „Spotkania z kulturą” pozwoli na integrację mieszkańców Dzielnicy i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Zakup nowości
wydawniczych oraz organizacja spotkań dyskusyjnych zapewni aktywne spędzenie wolnego czasu.
10300
6 2:0 dla Kantorowic Projekt dotyczy rekultywacji terenu zielonego przy ul. Zakole ,tzw. błonia o powierzchni 1000 m2 na cele sportowo rekreacyjne tj. powstanie boiska trawiastego o pow. 25 m x 40 m .
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
Realizacja projektu poprawi jakość życia mieszkańców.
23000
7 Grębałów Klub Dukat plac zabaw montaż urządzenia zabawowego Na placu zabaw przy Domie Kultury Dukat w Grębałowie montaż urządzenia zabawowego wielofunkcyjnego dla dzieci. Który będzie służył dzieciom do wspinania się, przechodzenia, zjeżdżania oraz skakania. W celu rozwoju ich
koordynacji ruchowej.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
Montaż urządzenia zabawowego wielofunkcyjnego na placu zabaw przy Klubie Dukat Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta przyczyni się do rozwoju koordynacji ruchowej dzieci. Realizacja projektu nr BO.D17.16/17 umożliwi
atrakcyjne spędzenie czasu na świeżym powietrzu
40000
8 Trejaż w Kantorowicach Odgrodzenie miejsca składowania śmieci w pojemnikach do segregacji od terenu mieszkalnego estetycznym trejażem z pnączami kwitnącymi.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
Realizacja zadania poprawi estetykę otoczenia
10500
9 Budowa chodnika w okolicy Zielonego Skweru „Staw Dworski” Budowa ciągu pieszego o długości ok. ok 40 metrów od ul. Darwina do Lubockiej, w okolicy Zielonego Skweru „Staw Dworski” w Luboczy.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania:
Utworzenie ciągu pieszego umożliwi bezpieczne dotarcie mieszkańców Luboczy do Zielonego Skweru, bez konieczności nadrabiania drogi i omijając pobliski rów z ciekiem wodnym.
20000

Pełna lista projektów razem z ogólnomiejskimi do pobrania tutaj.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie