rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Informacje dla osób bezdomnych przebywających w Krakowie

18, listopad, 2013 | Aktualności

Informacje dla osób bezdomnych przebywających w Krakowie

SCHRONIENIE DLA KOBIET
ul. Sołtysowska 13 C -Schronisko dla Bezdomnych Kobiet (skierowanie z MOPS), tel. 123506310
ul. Malborska 64 B -Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet, tel. 12 6556810
ul. Żywiecka 16 -Dom Matki i Dziecka im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej, tel. 122693579
ul. Przybyszewskiego 39 -Dom Samotnej Matki, tel. 126378542
SCHRONIENIE DLA MĘŻCZYZN
ul. Makuszyńskiego 19 A -Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (wyłącznie osoby z Krakowa), tel. 126840324
ul. Skawińska 6 -Przytulisko Św. Brata Alberta, tel. 124295664
ul. Wielicka 44 B -Stowarzyszenie Wspólnota Św. Brata Alberta „Chleb i Światło”, tel. 500316524
ul. Nowogródzka 8 -Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza”, tel. 123571616
ul. Koprowa 4 -„Dom Korneliusza”, tel. 126573670 (wyłącznie dla osób z Krakowa, wymaga decyzji MOPS)
OGRZEWALNIA (tylko w okresie zimowym)
ul. Rozrywka 1 tel. 124114121
PRZYCHODNIA DLA OSÓB NIEUBEZPIECZONYCH
ul. Smoleńsk 4
ODZIEŻ
ul Studencka 19 -PCK, poniedziałek w godzinach 9:00-15:00
ul. Bożego Ciała 21, wtorek i czwartek w godzinach 16:00-18:00
os. Zielone 8 -PKPS, na zaświadczenie z MOPS
PUNKTY WYDAWANIA CIEPŁEGO POSIŁKU
ul. Skawińska 6 -w godzinach 9:00-10:00 i 16:00-17:00
ul. Reformacka 3 -w godzinach 12:00-14:00
ul. Dietla 48 w godzinach 12:00-13:00 dla osób z bloczkami, 13:00-14:00 dla pozostałych (oprócz niedzieli)
ul. Woronicza 10 -w godzinach 12:00-18:00 (oprócz niedzieli)
ul. Łokietka 60 -w godzinach 11:30-12:30 (oprócz niedzieli, lipca i sierpnia)
ŁAŹNIE
ul. Smoleńsk 4

Wszelkich informacji, wsparcia, pomocy finansowej udziela:
Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Teatralne 24 tel. 126430706, 126431271
Godziny przyjęć:
poniedziałek od 8:00 do 15:00
wtorek-piątek od 8:00 do 11:00
W terenie pracują Streetworkerzy:
Łukasz Filek -tel. 603035732
Karolina Gajda -tel. 607806813
Natalia Zawrotniak -tel. 607522912

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie