rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

6, czerwiec, 2013 | Aktualności

Urząd Miasta Krakowa informuje, że w dniach od 3 czerwca do 31 sierpnia tego roku na terenie Krakowa prowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Na zlecenie Miasta spis przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Wessling Sp. z o. o., posiadający specjalne pismo Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.

Przypomnijmy, że inwentaryzacja wyrobów azbestowych związana jest z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 roku.

W dniach od 3 czerwca do 31 sierpnia 2013 roku w naszym mieście prowadzony będzie spis wyrobów zawierających ten niebezpieczny materiał. Inwentaryzacja prowadzona będzie przez firmę Wessling Polska Sp. z o.o. Jej pracownicy, działający z upoważnienia Urzędu Miasta Krakowa, będą pozyskiwać dane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. Każdy z ankieterów powinien dysponować specjalnym pismem podpisanym przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK.

Dlatego zwracamy się z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji na terenie posesji i o udzielenie wszelkich możliwych danych w tym zakresie ankieterom, wyposażonym w upoważnienie Urzędu Miasta Krakowa.

Dodatkowych informacji na temat prowadzonej inwentaryzacji azbestu udzielają pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa: nr tel. 12 616 87 89.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2011r. Nr. 8, poz. 31), na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury”.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie