rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Konferencja naukowa – Rola prasy lokalnej w budowaniu Małych Wspólnot Krakowa

9, październik, 2012 | Aktualności

Konferencja naukowa „Rola prasy lokalnej w budowaniu Małych Wspólnot Krakowa na przykładzie prasy dzielnicowej i parafialnej”
Pod patronatem Bogusława Kośmidera, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
Kraków, 12 października 2012
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3/4

Program konferencji :
Godz. 14.00:
Powitania – mgr Monika Żarnowska, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Stanisław Rachwał, Radny Miasta Krakowa
Wprowadzenie w tematykę

Dr Zbigniew Bajka (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej), Prasa lokalna w obliczu przemian świata mediów
Dr Jan Franczyk (Akademia Ignatianum), Prasa lokalna teraźniejszość i przyszłość
Ks. dr Mariusz Kuciński (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy), Prasa parafialna
jako przykład prasy lokalnej i sublokalnej oraz jej znaczenie w rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego

przerwa na kawę
Panel dyskusyjny nt. prasy dzielnicowej i parafialnej:
– Parafia Podwyższenia Krzyża Św. – Na Górce
– Parafia NMB z Lourdes – Z Życia Parafii
– Dzielnica II Grzegórzki – Dzielnica II
– Parafia Św. Stanisława BM – Dąbianin
– Parafia Miłosierdzia Bożego – Na Skale
– Dzielnica VII Zwierzyniec – Kurier Zwierzyniecki
– Parafia MB Królowej Polski – Głos Arki Pana
– Dzielnica XIII Pogórze – Głos Pogórza
– Dzielnica XVI Bieńczyce – Kurier Bieńczycki
Podsumowanie konferencji
[singlepic id=253 w=220 float=center]
Konferencji będzie towarzyszyć wystawa prasy dzielnic Krakowa i wybranych parafii krakowskich.
KOMITET ORGANIZACYJNY:
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Ks. dr Jarosław Grabowski
Mgr Marcin Moskwa
Mgr Iwona Boruszkowska
Mgr Kacper Rosa
Stanisław Rachwał, Radny Miasta Krakowa
Zespół Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Krakowie
Kancelaria Rady Miasta Krakowa i Dzielnic Krakowa

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Chełm • Elbląg • Kraków • Łomża • Opole • Warszawa • Zabrze
PRAWDA • DOBRO • SKUTECZNOŚĆ

ul. W. Witosa 9, 30-612 Kraków
www.krakow.janski.edu.pl
dziekanat@krakow.janski.edu.pl
tel. 12 654 54 69

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie