rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Konkurs dla dzieci w Dzielnicy XVII

16, maj, 2013 | Aktualności

A SONG FOR MUM -28.05. godz. 17.30, ul. Wańkowicza 17. Klub Krzesławice Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta zaprasza na finał konkurs piosenki w języku angielskim, który ma na celu wspieranie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży. Jest to okazja do stworzenia młodym ludziom możliwości publicznego zaprezentowania swoich umiejętności językowych i artystycznych, jednocześnie motywując ich do nauki i doskonalenia poprawnej wymowy w języku obcym. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w Klubie do 20.05. Szczegółowe zasady uczestnictwa można znaleźć w regulaminie dostępnym na stronie www.krakownh.pl.
Wstęp wolny.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie