rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Konkurs dla mieszkańców Dzielnicy XVII i XVIII

15, maj, 2014 | Aktualności

Jesteś mieszkańcem Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie lub Dzielnicy XVIII Nowa Huta? Każdą wolną chwilę spędzasz w swoim przydomowym ogródku i z prawdziwą czułością pielęgnujesz każdą roślinkę? Zgłoś się do 17. edycji konkursu Ogródek przed domem, organizowanego przez Klub Dukat Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta!

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec Dzielnic: XVII Wzgórza Krzesławickie i XVIII Nowa Huta, który do 31 maja 2014 r. zgłosi swój ogródek. Na twórców najładniejszych ogródków czekają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone podczas finału konkursu 7 września br. Wtedy też otwarta zostanie pokonkursowa wystawa fotograficzna. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie dostępnym na www.krakownh.pl, w Klubach Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta i tutaj.

Cieszący się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem konkurs składa się z dwóch etapów: osiedlowego (wybór najładniejszych ogródków na danym osiedlu) oraz międzyosiedlowego. Zgłoszone ogródki oceniać będzie specjalna komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta oraz Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.

Ocena prowadzona będzie w kilku kategoriach według następujących kryteriów: układ kompozycyjny i architektura ogrodu, ilość gatunków i dobór roślin, dbałość i stopień pielęgnacji ogrodu, estetyka kompozycji roślinnych, funkcjonalność rekreacyjna ogrodu i pomysłowość, oryginalność założeń ogrodowych.

W konkursie nagrodzone zostaną wszystkie najładniejsze ogrody wytypowane przez komisję konkursową na etapie międzyosiedlowym. Celem konkursu jest pobudzenie i promowanie wśród mieszkańców Krakowa poczucia stałej troski o estetyczny wygląd swoich posesji, otoczenia, w którym żyją i mieszkają, a także kształcenie myślenia proekologicznego wśród dzieci i młodzieży.

KARTA ZGŁOSZENIA

Konkurs realizowany jest ze środków finansowych Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie