rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Konkurs dla nowohuckich szkół podstawowych

10, kwiecień, 2014 | Aktualności

Uczniów klas I-III z nowohuckich szkół podstawowych Klub Aneks Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu recytatorskiego Mój świat. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Gimnastyka dla języka. Konkurs ma na celu promocję języka polskiego, stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich, prezentację twórczości poetyckiej Małgorzaty Strzałkowskiej oraz kształtowanie wyobraźni i wrażliwości dzieci.

Każdy uczestnik może zaprezentować tylko jeden wiersz. Szczegółowe zasady uczestnictwa określa regulamin, który dostępny jest na www.krakownh.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 kwietnia br.
Finał konkursu odbędzie się 24 marca br. o godz. 10.00 w Klubie Aneks (ul. Mycielskiego 11 w Krakowie). Jury oceniać będzie oryginalność interpretacji tekstu, poprawność fonetyczną deklamacji, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Regulamin
Karta zgłoszenia

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie