rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Konkurs fotograficzny

28, marzec, 2013 | Aktualności

KONKURS FOTOGRAFICZNY „RODZINA W OBIEKTYWIE. NIE TYLKO OD ŚWIĘTA”

Lubisz robić zdjęcia? Mieszkasz w Krakowie? Weź udział w konkursie fotograficznym „Rodzina w obiektywie. Nie tylko od święta” – zachęca Marzena Paszkot, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny i Polityki Społecznej. Jego główną ideą jest integracja pokoleń, budowanie więzi międzypokoleniowej oraz wzmocnienie pozytywnego modelu rodziny.

Konkurs organizowany jest przez Gminę Miejską Kraków, Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. A. Bursy w Krakowie i odbywa się w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”.
Honorowy patronat nad konkursem objęli Prezydenta Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski.

Spacer z psem, płacz dziecka, remont, wspólne lepienie pierogów – sprawy i sytuacje codzienne, i te zaskakujące, nieprzewidywalne mogą budzić w nas refleksje, wspomnienia, radość, wywoływać emocje nie mniejsze jak zdjęcia z ważnych uroczystości i wydarzeń rodzinnych. Stwórzmy niezwykły album codziennego życia współczesnej krakowskiej rodziny. Pokażcie, że każda chwila jest ważna!

Konkurs fotograficzny „Rodzina w obiektywie. Nie tylko od święta” skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, amatorsko zajmujących się fotografią. Przewidziane są trzy kategorie wiekowe – dzieci do lat 12, młodzież 13 – 17 lat oraz dorośli.

O wynikach konkursu zadecyduje Jury, w skład którego wejdą artyści fotograficy, artyści plastycy oraz przedstawiciele organizatorów i sponsorów. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w Bonarka City Center, ul. Kamieńskiego. Prace (max. 5 zdjęć) należy nadsyłać na adres marketing@sckm.krakow.pl w terminie od 28.03.2013 r. do 15.05.2013 r. wraz z krótką informacją (imię i nazwisko autora, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, krótki opis fotografii). Szczegółowy regulamin znajduje się na stronach internetowych www.bip.krakow.pl oraz www.sckm.krakow.pl oraz tutaj.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 26 maja 2013 r. podczas Święta Rodziny Krakowskiej na Bulwarze Czerwieńskim.
Na zwycięzców czekają cenne nagrody ufundowane przez Bonarka City Center, Sony Centre oraz EMPIK.
Patronatem medialnym konkurs został objęty przez Dziennik Polski, Radio Plus oraz portal internetowy CzasDzieci.pl.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie