rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Konkurs recytatorski przedszkolaka „Strofy o zwierzętach”

12, kwiecień, 2016 | Aktualności

Serdecznie zapraszamy na konkurs recytatorski dla przedszkolaków -„BIBLIOTEKA INSPIRUJE” pt. „STROFY O ZWIERZĘTACH”. Wydarzenie jest realizowane podczas ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bibliotek”.

Organizatorzy konkursu:
Nowohucka Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, os. Na Stoku 1
Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie, os. Na Stoku 27b

Cel konkursu:
rozwijanie zainteresowania literaturą;
rozwijanie zdolności recytatorskich i możliwości twórczej prezentacji;
zachęcanie do publicznych występów;
integracja środowiska;
popularyzacja żywego słowa.

Zasady uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków w wieku 5 – 6 lat.
Każda grupa typuje maksymalnie 3 osoby.
Dzieci przygotowują do recytacji jeden wybrany utwór o tematyce ulubione zwierzątko w wierszach polskich autorów.
Każdy uczestnik konkursu przygotowuje ilustrację do wiersza, wykonaną dowolną techniką.
Zgłoszenia do konkursu należy kierować do Nowohuckiej Biblioteki Publicznej Filia nr 6, do dn. 6 maja (piątek) 2016.
Eliminacje odbędą się w dn. 10 maja (wtorek) 2016, o godz. 9:00 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej, Filia nr 6, os. Na Stoku 1, w Krakowie.
Finał i ogłoszenie wyników odbędzie się 12 maja (czwartek) 2016, o godz 9:00 w MDK Fort 49 „Krzesławice”.
Organizatorzy w uzasadnionych przypadkach zastrzegają sobie możliwość zmiany treści niniejszego regulaminu.
Przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia dzięki wsparciu Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
Kryteria oceny: dobór repertuaru; pamięciowe opanowanie tekstu, dykcja; ogólny wyraz artystyczny.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzeniem konkursu oraz udostępnieniem wizerunku w prasie i na stronach internetowych organizatorów.
Serdecznie zapraszamy do udziału !!!
Patronat honorowy nad imprezą objęła Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, która wspiera to wydarzenie finansowo.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie