rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Konsultacje spoleczne nad projektem Programu Strategicznego Promocji Miasta

27, czerwiec, 2016 | Aktualności

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w przedmiocie przygotowania Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa na lata  2016 -2022.

Istotą Programu Strategicznego Promocji jest określenie zarówno wytycznych strategicznych (cele, grupy docelowe, główna idea promocyjna Krakowa i in.), jak i podstawowych ram realizacyjnych promocji miasta do roku 2022.

Program Strategiczny Promocji zakłada zaprogramowanie kluczowych przedsięwzięć promocyjnych aż do roku 2022, odnoszących się do różnych grup docelowych (mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy) i związanych z różnymi obszarami aktywności miasta (od turystyki, przez przedsiębiorczość, kulturę, sport, po edukację, czy bezpieczeństwo i zarządzanie środowiskowe).

Jednym z podstawowych zamierzeń Programu Strategicznego Promocji jest koordynacja oraz zapewnienie realizacji najważniejszych zadań promocyjnych Krakowa – także tych, które polegają na promocji ważnych dla miasta inicjatyw rozwojowych w różnych dziedzinach zarządzania.

W trakcie trwania konsultacji, czyli pomiędzy 22 czerwca a 5 lipca 2016 roku, odbędą się 2 spotkania  informacyjne. Uczestnikom spotkań zostanie zaprezentowana koncepcja przedmiotowego dokumentu  i zawarte w nim założenia.

Zobacz więcej na temat konsultacji społecznych dotyczących „Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa na lata  2016 -2022”.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie