rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Konsultacje społeczne

5, maj, 2014 | Aktualności

Gmina Miejska Kraków rozpoczyna proces konsultacji społecznych dotyczący trzech zagadnień będących przedmiotem referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Krakowa, a mianowicie budowy metra w Krakowie, rozbudowy miejskiej sieci monitoringu oraz wieloletniego programu budowy dróg rowerowych. Termin zakończenia konsultacji społecznych został ustalony na 23 maja 2014 roku.

Konsultacje społeczne realizowane są w oparciu o zapisy uchwały Rady Miasta Krakowa nr CII/1575/14 z 9 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie: budowy metra w Krakowie, rozbudowy miejskiej sieci monitoringu, wieloletniego programu budowy dróg rowerowych. Za stronę organizacyjną konsultacji społecznych odpowiada Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa, natomiast za stronę merytoryczną odpowiedzialni są: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa oraz Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

W ramach konsultacji przewidziane są: otwarte spotkania konsultacyjne
z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa oraz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dla mieszkańców w każdej z 18 dzielnic, upublicznienie materiałów – Informacji Prezydenta Miasta Krakowa przygotowanych w zakresie przedmiotu konsultacji, które są dostępne m.in. w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa, w siedzibach Rad i Zarządów Dzielnic, w placówkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa oraz w serwisie Dialogu Społecznego www.dialoguj.pl.

Uwagi do propozycji budowy metra w Krakowie, rozbudowy miejskiej sieci monitoringu oraz wieloletniego programu budowy dróg rowerowych można składać do 23 maja 2014 roku
– pocztą tradycyjną na adres: Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
lub
– pocztą elektroniczną na adres: dialoguj@um.krakow.pl z dopiskiem „konsultacje metra, sieci monitoringu, dróg rowerowych”.

Szczegółowy harmonogram spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami można pobrać tutaj.
Spotkanie dla mieszkańców Dzielnicy XVII odbędzie się 19 maja 2014r. o godz.18:00 w Gimnazjum nr 44.

Materiały dotyczące przedmiotu konsultacji znajdują się na stronie Dialogu Społecznego www.dialoguj.pl.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie