rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Najważniejsze informacje – Budżet Obywatelski 2016

15, luty, 2016 | 2016, Aktualności

Wysokość środków:
Budżet Obywatelski Dzielnicy XVII – 50 tys. zł.
Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, maksymalna kwota jednego projektu nie może przekroczyć 80% środków
finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego czyli 40 tys. zł, a minimalna nie może być niższa niż 2,5 tys. zł.

Budżet ogólnomiejski – 8,5 mln. zł
Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, maksymalna kwota projektu ogólnomiejskiego nie może być wyższy niż 30% środków
finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego czyli 2,55 mln zł, a minimalna nie może być niższa niż 25 tys. zł.

Harmonogram budżetu:
1 – 31 marca – składanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego dzielnicowego i ogólnomiejskiego
do 31 maja – ocena formalna i ocena prawna propozycji zadań
2 czerwca – publikacja wyników weryfikacji
3 czerwca – ogłoszenie wykazu punktów głosowania
3 – 7 czerwca – składanie protestów wobec wyników oceny prawnej
do 10 czerwca – rozpatrywanie protestów
13 czerwca – sporządzanie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu
18 – 30 czerwca – głosowanie
do 31 lipca – zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie

Harmonogram dzielnicowych spotkań informacyjnych:
01.03.2015 /Wtorek/ godz. 18.00 – MDK Fort 49 os. Na Stoku 27 b.
08.03.2015 /Wtorek/ godz. 18.00 – Gimnazjum nr 43 ul. Łuczanowicka 2
15.03.2015 /Wtorek/ godz. 18.00 – MOPS Zesławice ul. Gustawa Morcinka 15

Dodatkowe informacje:
Regulamin budżetu obywatelskiego
Cennik budżetu obywatelskiego
Zadania gminy i powiatu

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie