rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Narodowe Czytanie „Trylogii” w NhBP

27, sierpień, 2014 | Aktualności

Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, zainicjowaną przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Publiczne czytanie fragmentów „Trylogii” Henryka Sienkiewicza rozpocznie się o godz. 12.00 przed Oddziałem dla Dzieci Filii nr 4 os. Zgody 7, na często uczęszczanym szlaku w Alei Róż.

Do wspólnego czytania zostali zaproszeni aktorzy, osoby zaprzyjaźnione z Biblioteką i uczniowie nowohuckich szkół. Zaproszenie przyjęła Pani Hanna Bieluszko – aktorka Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pan Tadeusz Piotr Łomnicki – aktor Teatru Ludowego w Krakowie, Pan Jan Franczyk – redaktor Naczelny Głosu Tygodnika Nowohuckiego oraz Pan Stanisław Moryc – Przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII w Krakowie. W projekt zaangażowali się również uczniowie Gimnazjum Integracyjnego nr 74 w Krakowie, którzy wystąpią w kostiumach z epoki, wypożyczonych z Teatru Ludowego.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie