rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Noc Poezji w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej

30, wrzesień, 2014 | Aktualności

Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie włączyła się w organizację tegorocznej edycji Nocy Poezji. We wszystkich placówkach bibliotecznych zostaną zorganizowane POETYCKIE PÓŁKI.
Wiodącym wydarzeniem Nocy Poezji w Bibliotece będzie „Wieczór autorski Barbary Brzezińskiej” – poezja śpiewana i recytowana o godz. 17.00 w Filii nr 1 os. Młodości 8. Filia 1 przygotuje również wystawę pt. „Poeci na scenie życia”, będzie to ekspozycja tomików poezji i krótkich biogramów poetów nowohuckich m.in.: Barbary Urbańskiej, Hanny Wietrzny, Alicji Pochylczuk i dr. Stanisława Wilkonia. Spotkanie zostało sfinansowane z dotacji Rady Dzielnicy XVIII.

Biblioteka Główna zaprasza na wystawę „Ciepło i optymizm” poświęconą 85 rocznicy urodzin Wandy Chotomskiej oraz na wystawę „ Co mi w duszy gra…” poświęconą Annie Świrszczyńskiej, poetce związanej z Krakowem od 1945 roku, która żyła pełnią życia i o pełni życia pisała. Anna Świrszczyńska została uznana przez Czesława Miłosza za jedną z najwybitniejszych i nowatorskich współczesnych poetek polskich, w br. mija 30 rocznica jej śmierci.
W witrynie Filii nr 4 w os. Zgody 7, mieszczącej się w najbardziej reprezentacyjnej części „starej Nowej Huty”, zostanie zaaranżowany „salonik poetów krakowskich”. Na planszach prezentowane będą sylwetki i twórczość poetów tworzących dla dorosłych: Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Wincentego Fabera oraz poetów tworzących dla dzieci: Ludwika Jerzego Kerna, Tadeusza Śliwiaka i Michała Rusinka. Więcej informacji na stronie www.biblioteka.krakow.pl

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie