rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Numery telefonów do konsultacji projektów.

28, maj, 2014 | 2014

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz w związku z pytaniami dotyczącymi zagadnień merytorycznych związanych z planowaniem i realizacją projektów, zgodnie z rekomendacją Rady Programowej Budżetu Obywatelskiego, uruchomiliśmy telefony w celu konsultacji i udzielania informacji w sprawie procedur i kwestii technicznych związanych z realizowanymi zadaniami.

1. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie – osoba wyznaczoną do udzielania informacji w sprawie procedur i kwestii technicznych związanych z realizowanymi zadaniami – Kierownik Przygotowania i Rozliczania Inwestycji i Remontów Pani Grażyna Frontczak tel. 660 637 221;

2. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie – wykaz osób do kontaktu telefonicznego w ramach inicjatywy „Budżet obywatelski”:

a.Popławski Paweł, Tel. 12 616 6370
b.Gwiazdowicz Donata, Tel. 12 616 6371
c.Łyczak Agata, Tel. 12 616 6373
d.Bigaj Marcin, Tel. 12 616 6375

3. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – mieszkańcy chcący zasięgnąć informacji telefonicznej w sprawie procedur i kwestii technicznych związanych z realizowanymi przez tut. Zarząd zadaniami powinny telefonować na nr 12 616 74 54. Osoba odbierająca telefon, po rozeznaniu tematu przekieruje rozmowę do właściwego inspektora merytorycznego.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie