rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

O Nowej to Hucie … – wystawa fotografii Krakowskiego Klubu Fotograficznego

16, sierpień, 2017 | Aktualności

O Nowej to Hucie … – wystawa fotografii Krakowskiego Klubu Fotograficznego
22 VI – 22 IX 2017 r.
MDK Fort 49 „Krzesławice”

Z przebytego dystansu prawie siedmiu dekad, które nas dzielą od momentu wbicia w ziemię pierwszych łopat na budowie Nowej Huty, można lepiej uświadomić sobie złożoność procesu, który jej towarzyszył „od zawsze”.
Nowa Huta wzniesiona w latach 50. ubiegłego wieku wciąż się rozbudowuje.
Ma walory lepiej dostrzegane dopiero teraz, gdy wyrosły kolejne pokolenia mieszkańców. Jest fenomenem w skali europejskiej ze względu na czas i miejsce narodzin, dynamikę rozwoju oraz wydarzenia jakie odcisnęły tutaj swój ślad. Posiada specyficzny charakter, który dawniej wyraźnie odróżniał ją od starego Krakowa, a obecnie, mimo postępującej integracji rozumianej jako „proces wyrównywania się wzorców kulturowych, przezwyciężania barier regionalnych, narastania więzi społecznej, tworzenia się różnych grup i jednolitego społeczeństwa”-  wciąż w świadomości zbiorowej zachowuje cząstkę własnej odrębności. Ma w sobie tajemniczy „Genius loci”, który nieustannie intryguje historyków, socjologów, demografów, pisarzy, dziennikarzy i artystów próbujących się zmierzyć z tym osobliwym tematem. Nowa Huta dawniej określana jako miejsce pozbawione duszy, po latach ukazała swoje inne, niż zakładano oblicze, co jest wyrazem przeciwwagi dla ciążących stereotypów i obiegowej opinii. Dziś nakładają się na to wszystko nowe możliwości, ale i wyzwania. To miasto absorbuje również ludzi, którzy ukazując jego wyrazisty obraz mają coś konkretnego do zaoferowania w dziedzinie kultury, a przykładem tego jest Krakowski Klub Fotograficzny posiadający siedzibę, opiekę i wsparcie w Nowohuckim Centrum Kultury.

Ryszard Kapuściński, mistrz pióra, autor słynnego reportażu o wczesnej Nowej Hucie, a także znakomity fotograf powiedział:

„Fotografować to przede wszystkim utrwalać, rzeczywistość, która nas otacza. Ludzi, których twarze chcemy zachować. Pejzaże, które chcemy uwiecznić. I wydarzenia, których jesteśmy świadkami. A także całe skomplikowane życie wraz z jego złożoną obyczajowością. Fotografować wszystko. Wszystko, co jest żywe i martwe, żeby po prostu utrwalać, zatrzymywać.”

Ta ogólna, uniwersalna wykładnia dobrze odzwierciedla motywy, które od
1955 roku inspirują i zachęcają kolejne pokolenia członków Klubu do własnej działalności, o czym świadczą dziesiątki wystaw, folderów i katalogów, a zwłaszcza zachowane zdjęcia znakomitych twórców jak Jerzy Suberlak, Witold Michalik, Wiktor Pental, Czesław Odo Mostowski, Robert Kosieradzki, Franciszek Partyka, Zbigniew Kot i inni.

Fotografia jest tą dziedziną sztuki, którą można podzielić na wiele nurtów, a sam sposób jej  tworzenia i pojmowania przeszedł wiele zmian i transformacji. Dla jednych fotografia stanowi narzędzie tworzenia dokumentacji, zaś dla innych jest nośnikiem wartości indywidualnych, społecznych i kulturowych, odzwierciedlających wizualne bogactwo otaczającego świata. Fotografia współczesna stała się bardzo popularna wraz z rozwojem technologii cyfrowej i jest świadectwem wszechstronności, różnorodności i żywiołowości, które ma na celu pokazywanie rzeczywistości oczami fotografa, rejestrowanie wydarzeń, przekazywanie jego poglądu, emocji i przemyśleń. Kadr, moment, kreacja, umiejętność pokazywania piękna (jakkolwiek je pojmujemy) jest własnością intelektualną. Jeżeli w danej fotografii widać przejaw indywidualnej myśli, formy, gdzie twórca za pomocą dzieła pokazuje swój światopogląd, subiektywne odczucia dotyczące wydarzeń, osób, życia codziennego, to wówczas ona zaczyna budzić emocje, zadawać pytania, albo na nie odpowiadać. Fotografia może być wtedy próbą i drogą do zrozumienia świata, do własnego wnętrza, do rozwoju świadomości i osobowości, wreszcie do poczucia sensu i satysfakcji, czego życzyć należy wszystkim autorom biorącym udział w dorocznej, przeglądowej wystawie fotograficznej.

Adam Gryczyński
V-ce Prezes KKF d/s artystycznych

Autorzy zdjęć:

Bartłomiej Bałaban, Paweł Barket, Anna Bubula, Ryszard Cabała, Barbara Czopek, Laura Dec, Zdzisław Dec, Krzysztof Domanus, Stanisław Gacek, Janusz Gajewski, Bogdan Głowacki, Leopold Grela, Adam Gryczyński, Stanisław Guzik, Artur Kaszowski, Bartłomiej Krężołek, Mieczysław Libront, Ewa Maciejczyk, Paweł Małota, Joanna Mrówka, Adam Olszowski, Tomasz Orłowski, Bożena Pochopień, Małgorzata Radziejowska, Barbara Radziszewska, Janusz Skórski, Katarzyna Skupień, Monika, Stachnik-Czapla, Beata Sulikowska, Katarzyna Szporna, Ryszard Tatomir, Andrzej Wróbel, Andrzej Zawada, Małgorzata Zeńczak, Jan Zych

Organizatorzy:
Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków, Aleja Jana Pawła II 232 Krakowski Klub Fotograficzny, NCK, Kraków Centrum Papieru, Kraków

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie