rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Podsumowanie spotkań konsultacyjnych budżetu obywatelskiego 2015 i 2016

27, kwiecień, 2015 | 2015/2016, Budżet obywatelski

Podsumowanie spotkań konsultacyjnych budżetu obywatelskiego 2015 i 2016 w na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Odbyły się cztery spotkania w różnych częściach Dzielnicy XVII.

Pierwsze spotkanie w rejonie os. Na Stoku i Wzgórz Krzesławickich, drugie w Grębałowie, trzecie w Luboczy oraz czwarte w Zesławicach. Na każdym spotkaniu członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego przedstawiali prezentację multimedialną z najważniejszymi informacjami odnośnie tegorocznej edycji budżetu, podsumowali także co udało się zrobić w zeszłym roku. Po prezentacji był czas na pytania i dyskusję z mieszkańcami. Zainteresowane osoby mogły także od razu sprawdzić na mapach Krakowa, czy teren, na którym chciałby zrealizować projekt jest terenem miejskim. Każdy uczestnik spotkania otrzymał wydruk regulaminu, formularz zgłoszenia projektu, formularz poparcia i ulotkę dotyczącą budżetu obywatelskiego. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło ok. 35 osób.

Najliczniej zjawili się mieszkańcy Luboczy, byli oni podwójnie zmotywowani, ponieważ ich zeszłoroczny projekt budżetu obywatelskiego ( 2014 ) wygrał w głosowaniu i jest w trakcie realizacji.

Poza spotkaniami konsultacyjnymi mieszkańcy mogli również skorzystać z dyżurów członków Komisji. Ostatecznie złożono 15 wniosków w ramach budżetu obywatelskiego 2015 i 2016 Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

[nggallery id=19]

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie