rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Porządek obrad LXI Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w siedzibie Rady Dzielnicy , os. Na Stoku 15 w Krakowie 16 listopada 2023r. o godz. 18.oo

7, listopad, 2023 | Aktualności

Porządek obrad LXI Sesji

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

w siedzibie Rady Dzielnicy , os. Na Stoku 15  w Krakowie

16 listopada 2023r. o godz. 18.oo

  1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 wskazania zadania do realizacji w ramach zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2023

4.2 wniosku o wprowadzenie zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Grębałów – Lubocza”

  1. Interpelacje i zapytania
  2. Oświadczenia i komunikaty

projekty uchwał na sesje

Jakość Powietrza w Krakowie

Zarząd Dróg Miasta Krakowa – jednostka odpowiedzialna za utrzymanie dróg

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

10 grudnia 2023r. –  Termin Wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa.

 

Składy Osobowe Komisji – 8 Kadencji Rady Dzielnicy XVII

( w latach 2019-2023) w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.