rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Porządek obrad VII Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w siedzibie Rady Dzielnicy , os. Na Stoku 15 w Krakowie w dniu 23 Maja 2024r. o godz. 18.oo

15, maj, 2024 | Aktualności

Porządek obrad VII Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

w siedzibie Rady Dzielnicy , os. Na Stoku 15 w Krakowie

w dniu 23 Maja 2024r. o godz. 18.oo

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji
4. Podjęcie uchwały w sprawie:

4.1  Wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2025

4.2 Wniosków do sporządzanego projektu Planu Ogólnego Miasta Krakowa

4.3 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2024

4.4  Korekty na zadaniach Rady Dzielnicy XVII w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym do realizacji w latach 2022 – 2025

4.5 Opinii do projektu drogowego dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Morcinka w zakresie budowy pasa środkowego wraz z budową chodnika do ul. Kantorowickiej i budowa zjazdu w Krakowie”

5. Interpelacje i zapytania

6..Oświadczenia i komunikaty 

projekty uchwał na VII sesje w dniu 23 Maja 2024r. cz 1

projekty uchwał na VII sesje w dniu 23 Maja 2024r. cz 2

projekty uchwał na VII sesje w dniu 23 Maja 2024r. cz 3

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
7 maj godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
6  i  20 maj godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
8  i  22 maj godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
13 maj godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
15 maj godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
14 maj godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
14 maj godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 23 maj 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie