rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Projekty do Realizacji Budżetu Obywatelskiego 2015/2016 Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

10, lipiec, 2015 | 2015/2016, Budżet obywatelski

Numery Projektów do Realizacji w Budżecie Obywatelskim 2015/2016
Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Komisja Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy XVII w dniu 19.08.2015 po odpowiedzi otrzymanej z Kancelarii Prawnej UMK z dnia .10.08.2015 zaopiniowała jednogłośnie następujące zmiany –  korekty do uchwał Rady Dzielnicy XVII z 09.07.2015.

Na tej podstawie  Rada Dzielnicy XVII podjęła Uchwałę w dniu 27.08.2015.

Budżet Obywatelski Dzielnicy XVII  2015/2016 projekty do realizacji

Rok 2015

Projekt nr 2 –  BO.D17.4/15   –  I Etap 44 000 zł

Projekt nr 6 –  BO.D17.1/15   –   5 000 zł

Projekt nr 1 –  BO.D17.13/15  – I Etap  37 000 zł

Projekt nr 9 –  BO.D17.7/15    – 14 000 zł

Rok 2016

Projekt nr 2 –  BO.D17.4/15  –  II Etap 12 000 zł

Projekt nr 1 –  BO.D17.13/15 – II Etap  39 000 zł

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie