rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Seniorze znajdź swój dobry czas! Nowohucka Akademia Seniora zaprasza

28, sierpień, 2014 | Aktualności

Idea kształcenia ustawicznego we współczesnym świecie ma szczególny wpływ na jakość życia codziennego seniorów i podejmowania przez osoby w tak zwanym trzecim wieku różnorodnych ról społecznych. W nurt działań na rzecz aktywizacji seniorów od lat wpisuje się również Nowohucka Akademia Seniora, która jesienią zaprasza na kolejny rok nauki.

Nowohucka Akademia Seniora to inicjatywa prowadzona od 5 lat przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty oraz Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta. Tradycyjnie, po okresie wakacyjnego odpoczynku NAS wznawia swoją działalność na rzecz seniorów z Małopolski.

W jubileuszowym roku funkcjonowania seniorzy będą mogli skorzystać z wyjątkowo bogatej i różnorodnej oferty zajęć. W programie między innymi kursy językowe: język angielski (różne poziomy zaawansowania), język niemiecki (poziom podstawowy i zaawansowany), język włoski, zajęcia ruchowe: gimnastyka, joga, a także kursy artystyczne: rękodzieło, rysunek. Nowością w ofercie będzie pierwsza pomoc oraz samoobrona dla pań. Dwa razy w miesiącu organizowane będą wykłady oraz spotkania z kulturą, czyli wyjścia do krakowskich instytucji kultury.

Zapisy do Nowohuckiej Akademii Seniora rozpoczną się 1 września br. Osoby zainteresowane powinny zgłosić się osobiście w biurze NAS na os. Centrum A 6a, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie deklaracji i opłacenie jednorazowego wpisowego w wysokości 20 zł.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odbędzie się 6 października o godz. 16.00 (os. Centrum A 6a). Wykład otwierający kolejny rok nauki wygłosi profesor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Waltoś.

Więcej informacji o ofercie oraz wszystkie aktualności związane z działalnością NAS na www.przyjacielenowejhuty.pl

Edukacja przez całe życie pozwala realizować swoje pasje i zainteresowania, daje poczucie spełnienia oraz pozwala zaspokajać własne potrzeby i aspiracje. A więc Seniorze, nie siedź w domu i przyjdź znaleźć swój dobry czas w Nowohuckiej Akademii Seniora!

Kontakt:
Nowohucka Akademia Seniora
os. Centrum A 6a, Kraków
tel. 12 644 68 10 wew. 26, stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie