rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Uchwały 8 kadencji 2018 -2023

Uchwały z LIX Nadzwyczajnej Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 13 września 2023r.
w sprawach:

Uchwała nr LIX/314/2023 W sprawie …korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2023 – 2024

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————

Uchwały z LVIII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 31 sierpnia 2023r.
w sprawach:

Uchwała nr LVIII/313/2023 W sprawie …korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2024

Uchwała nr LVIII/312/2023 W sprawie …korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2023 – 2024

Uchwała nr LVIII/311/2023 W sprawie …korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2023

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————

Uchwały z LVII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 6 lipca 2023r.
w sprawach:

Uchwała nr LVII/310/2023 W sprawie …funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy XVII na czas wyłączenia pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie

Uchwała nr LVII/309/2023 W sprawie …uchylenia uchwały Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie Nr LV/302/2023 z dnia 25 maja 2023r.

Uchwała nr LVII/308/2023 W sprawie …korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2023

Uchwała nr LVII/307/2023 W sprawie …wniosków do wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2023 – 2025.

Uchwała nr LVII/306/2023 W sprawie …rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2024.

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————

Uchwały z LVI Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 29 czerwca 2023r.
w sprawach:

Uchwała nr LVI/305/2023 W sprawie …korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2023

Uchwała nr LVI/304/2023 W sprawie …nadania nazwy ulicy na terenie Dzielnicy XVII imieniem Stanisława Frasia

Uchwała nr LVI/303/2023 W sprawie …okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2023r

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————Uchwały z LV Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 25 Maja 2023r.
w sprawach:

Uchwała nr LV/302/2023 W sprawie …wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2024 – 2025

Uchwała nr LV/301/2023 W sprawie …wskazania zadań do realizacji w ramach zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2023

Uchwała nr LV/300/2023 W sprawie …wniosku o wykonanie w roku 2024 w ramach programu „Modernizacji dróg na terenie Miasta Kraków” zadania pn. ”Remont ul. Czerwonego Kapturka w Krakowie”

Uchwała nr LV/299/2023 W sprawie …wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2024

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z LIV Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 27 Kwietnia 2023r.
w sprawach:

Uchwała nr LIIV/298/2023 W sprawie …opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Niebyła – Na Wzgórzach”

Uchwała nr LIV/297/2023 W sprawie …korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2023

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z LIII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 30 Marca 2023r.
w sprawach:

Uchwała nr LIII/296/2023 W sprawie …wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa ulicy Burzowej w Krakowie”

Uchwała nr LIII/295/2023 W sprawie …wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa ul. Luborzyckiej na odcinku od nr 52 do ul. Pruskiej w Krakowie’’

Uchwała nr LIII/294/2023 W sprawie …korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2023

Uchwała nr LIII/293/2023 W sprawie …likwidacji wyspowych progów zwalniających na ul. Jagiełły w Krakowie

Uchwała nr LIII/292/2023 W sprawie …nominacji do nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2022

Uchwała nr LIII/291/2023 W sprawie …sprawozdania z działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2022

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z LII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 23 Lutego 2023r.
w sprawach:

Uchwała nr LII/290/2023 W sprawie wprowadzenia obustronnego zakazu zatrzymywania się znak ,,B-36” na ul. Niewielkiej w Krakowie

Uchwała nr LII/289/2023 W sprawie wprowadzenia obustronnego zakazu zatrzymywania się znak „B-36” na ulicy Darwina w Krakowie

Uchwała nr LII/287/2023 W sprawie uzupełnienia organizacji ruchu  o oznakowanie ,,Strefa Zamieszkania” na działce drogowej nr 516/2 i nr 134/9  obr 11 Nowa Huta w Krakowie

Uchwała nr LII287/2023 W sprawie Korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2023

Uchwała nr LII/286/2023 W sprawie przystąpienia do X edycji Budżetu Obywatelskiego

Uchwała nr LII/285/2023 W sprawie zmiany uchwały Nr XLV/265/2022 z dnia 12 lipca 2022r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2023

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z LI Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 26 stycznia 2023r.
w sprawach:

Uchwała nr LI/284/2023 W sprawie montażu progów zwalniających wyspowych na ul. Węgrzynowickiej w Krakowie

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z L Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 15 grudnia 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr L/283/2022 W sprawie wskazania zadań do realizacji w ramach zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2023

Uchwała nr L/282/2022 W sprawie nadania nazwy parku na terenie Dzielnicy XVII imieniem Jana Matejki

Uchwała nr L/281/2022 W sprawie  wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa ul. Niebyłej Krakowie’’

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XLIX Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 24 listopada 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XLIX/280/2022 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2022

Uchwała nr XLIX/279/2022 W sprawie opinii do projektu inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Jasełkowej””

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XLVIII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 27 października 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XLVIII/278/2022 W sprawie opinii do projektu inwestycji pn Rozbudowa ul. Pankiewicza

Uchwała nr XLVIII/277/2022 W sprawie opinii do projektu inwestycji pn Rozbudowa ul. Kantorowickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od mostu na rzece Baranówce do granic Gminy Miejskiej Kraków

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XLVII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 29 września 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XLVII/276/2022 W sprawie opinii do projektu koncepcji programowo – przestrzennej, budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie – faza II.

Uchwała nr XLVII/275/2022 W sprawie opinii do projektu adaptacji i modernizacji zabytkowego Dworu Badenich w Wadowie, ul. Glinik63 w Krakowie

Uchwała nr XLVII/274/2022 W sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej { prognozy Finansowej i Wieloletniego Plany Finansowego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2022 – 2023

Uchwała nr XLVII/273/2022 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2023

Uchwała nr XLVII/272/2022 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2022

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XLVI Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 31 sierpnia 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XLVI/271/2022 W sprawie opinii do projektu inwestycji rozbudowy odcinka ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie w rejonie skrzyżowania ul. Bukszpanowej do granic Miasta

Uchwała nr XLVI/270/2022 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2023

Uchwała nr XLVI/269/2022 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2022

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XLV Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 12 lipca 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XLV/268/2022 W sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Uchwała nr XLV/267/2022 W sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2022 – 2024

Uchwała nr XLV/266/2022 W sprawie wskazania zadań do realizacji w ramach zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2022

Uchwała nr XLV/265/2022 W sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2023

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XLIV Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 23 czerwca 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XLIV/264/2022 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2022

Uchwała nr XLIV/263/2022 W sprawie opinii dla inwestycji „Budowa budynku produkcyjno – magazynowego przy ul. Morcinka w Krakowie”

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XLIII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 26 maja 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XLIII/262/2022 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2022

Uchwała nr XLIII/261/2022 W sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2023

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XLII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 kwietnia 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XLII/260/2022 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2022

Uchwała nr XLII/259/2022 W sprawie organizacji ruchu na ul. Stary Gościniec

Uchwała nr XLII/258/2022 W sprawie podziału środków finansowych na obsługę dzielnic w roku 2022

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XLI Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 31 marca 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XLI/257/2022 W sprawie montażu progów zwalniających na ul. Architektów w Krakowie

Uchwała nr XLI/256/2022 W sprawie ograniczenia prędkości na ul. Morwowej w Krakowie

Uchwała nr XLI/255/2022 W sprawie opinii do koncepcji budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie

Uchwała nr XLI/254/2022 W sprawie opinii do projektu planu „Rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od styku z drogą ekspresową S7 w rej. skrzyżowania z ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obręb 11 Nowa Huta w rejonie ul. Bukszpanowej”

Uchwała nr XLI/253/2022 W sprawie projektu budżetu obywatelskiego nr BO.D17.16/20 pn. ,,Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. około 180 mb”

Uchwała nr XLI/252/2022 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2022

Uchwała nr XLI/251/2022 W sprawie sprawozdania z działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2021

Uchwała nr XLI/250/2022 W sprawie przystąpienia do IX edycji Budżetu Obywatelskiego  

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XL Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 23 luty 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XL/249/2022 W sprawie wskazania zadań do realizacji w ramach zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2022

Uchwała nr XL/248/2022 W sprawie korekty podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2022

Uchwała nr XL/247/2022 W sprawie  zmiany uchwały Nr XXXIII/219/2021 z dnia 9 lipca 2021r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2022

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XXXIX Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 27 stycznia 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XXXIX/246/2022 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2022

Uchwała nr XXXIX/245/2022 W sprawie organizacji ruchu na ul. Wadowskiej w Krakowie, na odcinku od ul. Glinik do granicy Miasta Krakowa z gminą Kocmyrzów – Luborzyca

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XXXVIII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 16 grudnia 2021r.
w sprawach:

Uchwała nr XXXVIII/244/2021 W sprawie wskazania zadań do realizacji w ramach zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2022.

Uchwała nr XXXVIII/243/2021 W sprawie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Niebyła – Na Wzgórzach”.

.Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XXXVII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 25 listopada 2021r.
w sprawach:

Uchwała nr XXXVII/242/2021 W sprawie korekty zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2021.

Uchwała nr XXXVII/241/2021 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2021.

Uchwała nr XXXVII/240/2021 W sprawie montażu progów zwalniających na ul. Spławy w Krakowie.

Uchwała nr XXXVII/239/2021 W sprawie korekty podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2022.

Uchwała nr XXXVII/238/2021 W sprawie montażu zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2021.

.Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XXXVI Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 października 2021r.
w sprawach:

.Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XXXV Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 30 września 2021r.
w sprawach:

Uchwała nr XXXV/237/2021 W sprawie budowy ,,Skateparku” w osiedlu Łuczanowice na działce gminnej nr 243 obr.15 jedn. ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie.

Uchwała nr XXXV/236/2021 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2021.

Uchwała nr XXXV/235/2021 W sprawie opinii dla inwestycji pn.”Budowa dwóch budynków magazynowych oraz budynku szkoleniowego z zapleczem gastronomicznym i noclegowym przy ul. Łuczanowickiej w Krakowie.

Uchwała nr XXXV/234/2021 W sprawie montażu znaku B-35 „zakaz postoju” na drodze pomiędzy os. Na Wzgórzach a Parkiem Zielony Jar w Krakowie.

Uchwała nr XXXV/233/2021 W sprawie wprowadzenia strefy ograniczonej prędkości tempo 30km/h w os. Łuczanowice w Krakowie.

Uchwała nr XXXV/232/2021 W sprawie montażu progów zwalniających w os. Łuczanowice w Krakowie na ul. Braci Polskich i ul. Godebskiego.

.Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XXXIV Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 26 sierpnia 2021r.
w sprawach:

Uchwała nr XXXIV/231/2021 W sprawie
podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2022.

Uchwała nr XXXIV/230/2021 W sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVII.

.Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XXXIII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 09 lipca 2021r. w sprawach:

Uchwała nr XXXIII/229/2021 W sprawie wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn. „Budowa zbiorników retencyjnych, odwodnień terenów i rozbudowa dróg wraz z budową odwodnienia w osiedlach Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Kantorowice, Wadów, Węgrzynowice i Zesławice w Krakowie”

Uchwała nr XXXIII/228/2021 W sprawie opracowania koncepcji odwodnień terenów położonych na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie – zadanie pn. „Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów zlewni rzeki Baranówka, Strugi Rusieckiej oraz Potoku Kościelnickiego zlokalizowanych na terenie Dzielnicy XVII w Krakowie”

Uchwała nr XXXIII/227/2021 W sprawie opracowania koncepcji rozbudowy układu drogowego dla strzeżonego przejazdu kolejowego na ul. Blokowej w Krakowie

Uchwała nr XXXIII/226/2021 W sprawie wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn. „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej od ul. Bukszpanowej w Krakowie do osiedla Prusy w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca”

Uchwała nr XXXIII/225/2021 W sprawie udziału Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w konsultacjach dotyczących opiniowania prac projektowych budowy i następnie realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej od węzła drogi S7 – Grębałów do ul. Bukszpanowej w Krakowie

Uchwała nr XXXIII/224/2021 W sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2021

Uchwała nr XXXIII/223/2021 W sprawie zmiany Uchwały Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie Nr XX/161/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie ustawienia znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” na ul. Petöfiego w Krakowie

Uchwała nr XXXIII/222/2021 W sprawie montażu progów wyspowych na ul. Lubockiej w Krakowie

Uchwała nr XXXIII/221/2021 W sprawie wprowadzenia „strefy zamieszkania” na ul. Geodetów na odcinku od ul. Kantorowickiej w kierunku pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie w Krakowie

Uchwała nr XXXIII/220/2021 W sprawie korekty zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2021

Uchwała nr XXXIII/219/2021 W sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2022.

.Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XXXII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawach:

Uchwała nr XXXII/218/2021 W sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w związku z planem uruchomienia linii autobusowej do os. Grębałów.
Uchwała nr XXXII/217/2021 W sprawie opinii dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na działkach przy ul. Architektów w Krakowie”
Uchwała nr XXXII/216/2021 W sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————Uchwały z XXXI Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 27 maja 2021r. w sprawach:

Uchwała nr XXXI/215/2021 W sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2022
Uchwała nr XXXI/214/2021 W sprawie ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2022
Uchwała nr XXXI/213/2021 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2021
Uchwała nr XXXI/212/2021 W sprawie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kombinat”

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

——————————————————————————————————-

Uchwały z XXX Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 kwiecień 2021r. w sprawach:

Uchwała nr XXX/211/2021 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2021
Uchwała nr XXX/210/2021 W sprawie opinii do projektu inwestycji pn. „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych oraz przebudowa ciągów pieszych na działkach nr 300/1, 300/2, 294/6 obręb 0010 Nowa Huta jednostka ewidencyjna 126103_9 w Krakowie”
Uchwała nr XXX/209/2021 W sprawie ustalenia ostatecznej listy rankingowej zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!” w roku 2021

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXIX Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 25 marzec 2021r. w sprawach:

Uchwała nr XXIX/208/2021 W sprawie przystąpienia do VIII edycji budżetu obywatelskiego
Uchwała nr XXIX/207/2021 W sprawie sprawozdania z działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2020
Uchwała nr XXIX/206/2021 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2021
Uchwała nr XXIX/205/2021 W sprawie ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy XVII na rok 2021

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXVIII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 25 luty 2021r. w sprawach:

Uchwała nr XXVIII/204/2021 W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/163/2020 z dnia 9 lipca 2020r. z późn. zmianami. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2021
Uchwała nr XXVIII/203/2021 W sprawie montażu progu zwalniającego na ul. Przymiarki w Krakowie
Uchwała nr XXVIII/202/2021 W sprawie likwidacji progu zwalniającego na ul. Freege’go w Krakowie
Uchwała nr XXVIII/201/2021 W sprawie montażu progów zwalniających na ul. Jagiełły w Krakowie
Uchwała nr XXVIII/200/2021 W sprawie powołania członka Rady Dzielnicy XVII w skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy XVII
Uchwała nr XXVIII/199/2021 W sprawie powołania członka Rady Dzielnicy XVII w skład Komisji Spraw Mieszkaniowych Rady Dzielnicy XVII
Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXVII Sesji  —  VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawach:

Uchwała nr XXVII/198/2021 W sprawie wstąpienia Pana Grzegorza Czekaja do składu osobowego Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Uchwała nr XXVII/197/2021 W sprawie wprowadzenie do budżetu Miasta Krakowa zadania pn. „Wymiana opraw oświetlenia parkowego na typ LED w Parku Zielony Jar im. ,,Wandy” w Krakowie

Uchwała nr XXVII/196/2021 W sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2021

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj
—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXVI Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawach:

Uchwała nr XXVI/195/2020 W sprawie opinii do projektu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej – al. Solidarności w Krakowie w granicach istniejącego pasa drogowego„

Uchwała nr XXVI/194/2020 W sprawie opinii do projektu inwestycji pn. „Rozbudowa istniejącego układu drogowego po terenie działki nr 2/34, 302/1, 302/2 obr. 4 Nowa Huta przy ul. G. Morcinka w Krakowie„

Uchwała nr XXVI/193/2020 W sprawie opinii do projektu zadania pn. „Budowa chodników w ciągu ul. Lubockiej w Krakowie” w ramach „Programu budowy chodników”miany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2021

Uchwała nr XXVI/192/2020 W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Dzielnicy XVII w okręgu wyborczym nr 4

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————Uchwały z XXV Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 26 listopada 2020r. w sprawach:

Uchwała nr XXV/192/2020 W sprawie korekty zadań Dzielnicy XVII na rok 2020

Uchwała nr XXV/191/2020 W sprawie wskazania ulic do „Programu budowy chodników” na terenie Dzielnicy XVII

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-
Uchwały z XXIV Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 29 października 2020r. w sprawach:

 • opinii dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gustawa Morcinka w Krakowie”

 • opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łowińskiego”

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa chodnika wzdłuż południowej strony ulicy Łuczanowickiej działka drogowa nr 206/5 obr. 14 jedn. ew. Nowa Huta i wzdłuż ul. Godebskiego, działka drogowa nr 218 obr 15 jedn. ewid. Nowa Huta do pętli autobusowej w os. Łuczanowice”

 • zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2020

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami
—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXIII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 23 września 2020r. w sprawach:

 • wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na ul. Jubileuszowej na ruch jednokierunkowy od ul. Stycznej do ul. Grębałowskiej w Krakowie

 • montażu szykany na ul. Łuczanowickiej w Krakowie

 • rozbudowy sieci wodociągowej w os. Łuczanowice w Krakowie

 • uchylenia Uchwały XXII/170/2020 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2020r.w sprawie korekty zadań Dzielnicy XVII na rok 2021

 • korekty zadań Dzielnicy XVII na rok 2021

 • korekty zadań Dzielnicy XVII na rok 2020

 • korekty podziału środków finansowych na zadaniu Obsługa Dzielnic w rok 2021

 • opinii do projektu BO.DZ17.30/2019 pn. Ławeczki z widokiem

 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w roku 2020

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawach:

 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie” w roku 2020

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

 • wydania opinii do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic

 • korekty zadań Dzielnicy XVII na rok 2021

 • podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2021

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Jasełkowej w Krakowie wraz z budową odwodnienia’

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Zaradnej w Krakowie wraz z budową odwodnienia’

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Wodocza w Krakowie wraz z budową odwodnienia’

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Kulinowskiej w Krakowie wraz z budową odwodnienia’

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Żonkilowej w Krakowie wraz z budową odwodnienia’

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami
—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXI Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 09 lipca 2020r. w sprawach:

 • rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2021

 • zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego na os. Na Wzgórzach

 • opinii do wniosku Budżetu Obywatelskiego BO.D17.7/20

 • zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2020

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami
—————————————————————————————————————-

Uchwały z XX Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawach:

 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2020

 • opinii dot. ewentualnego zbycia działki nr 841/89 obręb 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. St. A. Poniatowskiego w Krakowie

 • ustawienia znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Petofiego w Krakowie

 • wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na zadaniu inwestycyjnym Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XIX Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 maja 2020r. w sprawach:

 • wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2021

 • ustawania znaku „zakaz postoju” na odcinku ul. Grębałowskiej w Krakowie

 • opinii dot. ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 514 obręb 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Jana Olbrachta w Krakowie

 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2020

 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2021

 • rezygnacji z członkostwa w Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVII

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XVIII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawach:

 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2020

 • sprawozdania z działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2019

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Folwarcznej, na działce gminnej nr 320/2 obręb 11 Nowa Huta w Krakowie”

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Irzykowskiego w Krakowie’

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Kamberskiego w Krakowie

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Luborzyckiej w Krakowie”

 • progu zwalniającego na ul. Wadowskiej w Krakowie

 • przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa sięgacza ul. Gustawa Morcinka na działce nr 3/10 obr. 4 Nowa Huta w Krakowie

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa sięgacza ul. Gustawa Morcinka na działkach nr 176/10, 177/5, 178/2, 179/2, 180/4 obr. 3 Nowa Huta w Krakowie

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa
  ul. Przebindowskiego w Krakowie’

 • zmiany „punktowej” w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach 1 i 2 obręb 12 Nowa Huta w Krakowie z przeznaczeniem terenu tych działek pod miejską infrastrukturę komunikacyjną

 • ustalenia ostatecznej listy rankingowej zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!” w roku 2020

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XVII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 20 lutego 2020r. w sprawach:

 • zmiany uchwały Nr X/93/2019 z dnia 11 lipca 2019r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2020

 • przebudowy ul. Wańkowicza na odcinku od nr 52 do al. Solidarności w Krakowie

 • wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVII

 • rezygnacji z członkostwa w Komisji Spraw Mieszkaniowych Rady Dzielnicy XVII

 • opinii dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Morcinka/Kantorowickiej w Krakowie

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XVI Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 23 Stycznia 2020r. w sprawach:

 • powołania Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Dzielnicy XVII

 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w roku 2020

 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2020

 • zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.1023.2019.BS

 • odwołania członka Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XV Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawach:

 • uzupełnienia składu Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami
—————————————————————————————————————Uchwały z XIV Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 Listopada 2019r. w sprawach:

 • ustawienia „szykan” na ul. Kantorowickiej
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-07.7123.813.2019.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.826.2019.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-07.7123.853.2019.AD
 • zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-07.7123.857.2019.AT
 • rezygnacji z członkostwa w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie


Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uhwały z XIII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 24 Października 2019r. w sprawach:

 • wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na odcinku ul. Stokowej od nr 12 do nr 22 na ruch jednokierunkowy od ul. Twaroga w kierunku ul. Studziennej
 • opinii dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 129 w Krakowie
 • inwestycji na działkach nr 12/1 i 12/13 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Blokowej 3 w Krakowie


Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 26 Września 2019r. w sprawach:

 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2019
 • ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2019
 • zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś !” w roku 2019
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Glinik zgodnie z pismem ML-07.7123.674.2019.AT
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-07.7123.692.2019.AT
 • rekonstrukcji kapliczki przy ulicy Łuczanowickiej w Krakowie
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa w roku 2020, oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn. „Remont kapitalny infrastruktury oświetlenia osiedlowego na terenie osiedli Na Stoku i  Na Wzgórzach”
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa w roku 2020,  oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn. „Wymiana opraw oświetlenia parkowego na typ LED w Parku Zielony Jar im. ,,Wandy”
 • pozostawienia w zasobie Gminy Miejskiej Kraków działki nr 320/2 obręb 11 Nowa Huta w Krakowie
 • remontów alejek i chodników znajdujących się na terenach zielonych w Dzielnicy XVII będących w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

 Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XI Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawach:

 • zmian w organizacji ruchu na ul. Petöfiego w Krakowie.
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Glinik od ul. Bystronia do ul. Pankiewicza w Krakowie”
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Glinik na odcinku od ul. Wadowskiej do ul. Spławy w Krakowie”
 • zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2019I
 • podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2020
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 110/136 oraz części działki nr 305/4 obręb 4 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Zakole
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 328/36 obręb 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Jana Kazimierza
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 895 oraz części działki nr 676/4 położonych w obrębie 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. M. Samozwaniec
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 270 położonej w obrębie 44 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Wańkowicza
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Odwodnienia, udrożnienia rowów wg wskazań Dzielnicy” w roku 2020
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Dobudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy” w roku 2020
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2020
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-07.7123.355.2019.BS

 Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z X Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 11 lipca 2019r. w sprawach:

 • wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na  ulicy Kosów Krakowie na ruch jednokierunkowy w kierunku ulicy Glinik
 • rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2020
 • powołania członka Rady Dzielnicy XVII w skład Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVII
 • powołania członka Rady Dzielnicy XVII w skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych   Rady Dzielnicy XVII

 Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z IX Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.356.2019.AT
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.363.2019.AT
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.365.2019.AT
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Budowa drogi publicznej stanowiącej połączenie ul. Niebyłej z ul. Architektów”

 Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z VIII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 30 maja 2019r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.279.2019.AD
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-07.7123.310.2019.AT
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.313.2019.AT
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-07.7123.339.2019.AD
 • wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2020
 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2019
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonych jako  328/58/A  oraz 328/58/B obręb 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Leszka Białego
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 328/61 obręb 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Leszka Białego
 • wniosku o wykonanie nakładki asfaltowej oraz pobocza na ul. Kantorowickiej na odcinku od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Osieckiego w Krakowie
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Studziennej w Krakowie”
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Folwarcznej w Krakowie”
 • wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łowińskiego”
 • opinii dot. Inicjatywy Lokalnej organizowanej na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie pt. „Społeczne wydawnictwo lokalne – Gazetka”
 • montażu progów zwalniających na ul. Kantorowickiej w Krakowie

 Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————

Uchwały z VII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawach:

 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2019
 • wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2019 – 2020
 • funkcjonowania autobusu linii 110

 • ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2019
 • ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś !”
 • przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego

 Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z VI Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 marzec 2019r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej  zgodnie z pismem ML-10.7123.95.2019.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej  zgodnie z pismem ML-10.7123.134.2019.BS
 • rozdysponowania rezerwy na zadaniach  Dzielnicy XVII w roku 2019
 • sprawozdania z działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2018
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.158.2019.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.162.2019.BS

 Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z V Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 luty 2019r. w sprawach:

 • montażu progów zwalniających wyspowych na ul. Lubockiej w Krakowie

 • montażu znaków zakazu zatrzymywania się na odcinku ul. Wańkowicza od przystanku Krzesławice Młyn do Al. Solidarności
 • wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na ulicy Grębałowskiej, na odcinku od ul. Luborzyckiej do ul. Kocmyrzowskiej, na ruch jednokierunkowy w kierunku ulicy Kocmyrzowskiej
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.3.2019.AT
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.15.2019.BS

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.31.2019.AT
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej  zgodnie z pismem ML-10.7123.42.2019.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku  zgodnie z pismem ML-10.7123.71.2019.BS
 • przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych” na lata 2019 – 2023
 • przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”  na lata 2019-2023
 • przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia”  na lata 2019 – 2023
 • przyjęcia „Dzielnicowego programu robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1 lit. c” (drogi wewnętrzne i drogi dojazdowe) na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2019
 • opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Rozbudowa hali magazynowej o część magazynową i biurową, budowa hali magazynowo – biurowej oraz portierni wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi: wod-kan, gaz, c.o., elektryki, wentylacji mechanicznej, budowie nowego układu komunikacyjnego na działkach nr 430/1, 430/6, 430/12, 430/13, 162/16 obr. 44 przy ul. Łowińskiego w Krakowie”
 • ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2019
 • zmiany uchwały Nr XLVII/398/2018 z dnia 19 lipca 2018r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie na rok 2019
 • renowacji Dworku w Wadowie
 • wskazania lokalizacji  dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy XVII, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z  o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowywanego przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych
 • wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do składu Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa

Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z IV Sesji      —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-10.7123.502.2018.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.888.2018.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.890.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-10.7123.911.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.968.2018.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.978.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.986.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.993.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.994.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.996.2018.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-10.7123.1012.2018BSM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.1056.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.1080.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.1085.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.1100.2018.AT
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 109/1 położonej w obrębie 44jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Wańkowicza
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 681 położonej w obrębie 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy M. Samozwaniec
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 841/155 położonej w obrębie 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Władysława Jagiełły
 • zmiany siedziby Rady i Zarządu Dzielnicy XVII

Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami 

—————————————————————————————————————-

Uchwały z III Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawach:

 • powołania Przewodniczącego Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XVII
 • powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki Rady Dzielnicy XVII
 • powołania Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Dzielnicy XVII
 • powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Mieszkaniowych Rady Dzielnicy XVII
 • powołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVII
 • powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy XVII
 • powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVII
 • powołania Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVII

Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z II Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawach:

 • 4.1 w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 • 4.2 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVII
 • 4.3 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVII
 • 4.4 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVII
 • 4.5 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVII
 • 4.6 powołania Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.7 powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.8 powołania Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.9 powołania Komisji Spraw Mieszkaniowych, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.10 powołania Komisji Ochrony Środowiska, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.11 powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.11 powołania Komisji Rewizyjnej, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.12 powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.13 upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z  I Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie:

 • Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie