rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Uchwały 7 kadencji 2014 – 2018

Uchwały z LI Sesji w VII kadencji
z dnia 15 listopada 2018r. w sprawach:

 • 4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.808.2018.BS
 • 4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.810.2018.MM
 • 4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-10.7123.815.2018.MM

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z L Sesji w VII kadencji
z dnia 25 października 2018r. w sprawach:

 • 4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.724.2018.MM
 • 4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-10.7123.756.2018.MM
 • 4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.785.2018.MM
 • 4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.787.2018.BS
 • 4.5 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-10.7123.794.2018.BS
 • 4.6 opinii do ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Przebudowa i nadbudowa o dwie kondygnacje istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą użytkowania obiektu na cel mieszkalny wielorodzinny wraz z rozbudową o pomieszczenie na urządzenie kogeneracyjne na gaz oraz budową miejsc postojowych na dz.nr 2/78, 2/77, 2/97, 2/96, 1/26 obr. 4 Nowa Huta przy ul. Morcinka w Krakowie”
 • 4.7 opinii do ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Przebudowa i nadbudowa o dwie kondygnacje istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą użytkowania obiektu na cel usługowy (hotel) wraz z rozbudową o pomieszczenie na urządzenie kogeneracyjne na gaz oraz budową miejsc postojowych na dz.nr 2/78, 2/77, 2/97, 2/96, 1/26 obr. 4 Nowa Huta przy ul. Morcinka w Krakowie”
 • 4.8 opinii do ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.„Przebudowa i nadbudowa o dwie kondygnacje istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na cel mieszkalno – usługowy wraz z rozbudową o pomieszczenie na urządzenie kogeneracyjne na gaz oraz budową miejsc postojowych na dz.nr 2/78, 2/77, 2/97, 2/96, 1/26 obr. 4 Nowa Huta przy ul. Morcinka w Krakowie”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XLIX Sesji w VII kadencji
z dnia 27 września 2018r. w sprawach:

 • 4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.655.2018.BS
 • 4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-10.7123.656.2018.MM
 • 4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.702.2018.BS
 • 4.4 uzupełnienia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2018
 • 4.5 wniosku o realizację drogi KDD 2 zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Kantorowice – Niebyła”
 • 4.6 montażu progów zwalniających na ul. Kantorowickiej

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XLVIII Sesji w VII kadencji
z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawach:

 • 4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.522.2018.BS
 • 4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.548.2018.BS
 • 4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Glinik zgodnie z pismem ML-10.7123.549.2018.MM
 • 4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.557.2018.MM
 • 4.5 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.564.2018.BS
 • 4.6 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.574.2018.BS
 • 4.7 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-10.7123.609.2018.MM
 • 4.8 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.610.2018.BS
 • 4.9 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Glinik zgodnie z pismem ML-10.7123.611.2018.MM
 • 4.10 korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2018
 • 4.11 opinii do lokalizacji przystanku „Niebyła n/ż”
 • 4.12 montażu progów zwalniających na ul. Darwina w Krakowie
 • 4.13 zmiany podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2018
 • 4.14 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2019

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XLVII Sesji w VII kadencji
z dnia 19 lipca 2018r. w sprawach:

 • 4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.405.2018.BS
 • 4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie pismem ML-02.7123.414.2018.MM
 • 4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.436.2018.MM
 • 4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.447.2018.BS
 • 4.5 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.449.2018.BS
 • 4.6 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.451.2018.BS
 • 4.7 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.459.2018.BS
 • 4.8 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodniez pismem ML-02.7123.486.2018.MM
 • 4.9 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.500.2018.MM
 • 4.10 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2019
 • 4.11 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2018 – 2020
 • 4.12 opinii do projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy XVII Miasta Krakowa
 • 4.13 opinii dla ustalenia warunków zabudowy inwestycji pn. „Budowa budynku biurowo – usługowo – handlowego i magazynowego przy ul. Nowolipki w Krakowie”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały
Załącznik do uchwały do pobrania tutaj.

Uchwały z XLVI Sesji w VII kadencji
z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawach:

 • 4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.340.2018.BS
 • 4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.354.2018.MM
 • 4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.356.2018.MM
 • 4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.362.2018.MM
 • 4.5 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.365.2018.MM
 • 4.6 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.370.2018.BS
 • 4.7 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.371.2018.BS
 • 4.8 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.380.2018.BS
 • 4.9 korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2018
 • 4.10 ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś !”
 • 4.11 opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gustawa Morcinka w Krakowie”
 • 4.12 wydania opinii dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Generała Leopolda Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego”
 • 4.13 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2019
 • 4.14 ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta na części nieruchomości stanowiących działkę nr 107 oraz część działki nr 108 położonych przy ul. Zakole
 • 4.15 wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XLV Sesji w VII kadencji
z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawach:

 • 4.1 utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018r

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XLIV Sesji w VII kadencji
z dnia 24 maja 2018r. w sprawach:

 • 4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.216.2018.MM
 • 4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.253.2018.MM
 • 4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.278.2018.MM
 • 4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.293.2018.MM
 • 4.5 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.318.2018.BS
 • 4.6 ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie na części nieruchomości położonych przy ul. Wańkowicza
 • 4.7 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 228/18 przy ulicy Grębałowskiej
 • 4.8 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2019
 • 4.9 korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2018
 • 4.10 opinii do projektu budowlanego rozbudowy ulicy Figlewicza w Krakowie

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały
Załącznik do Uchwały XLIV/370/2018

Uchwały z XLIII Sesji w VII kadencji
z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawach:

 • 4.1 remontu alejek asfaltowych w rejonie budynków nr 1,2 i 3 w os. Na Wzgórzach w Krakowie
 • 4.2 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działek nr: 305/4, 109/1 i 108 położonych w obrębie 4 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Zakole
 • 4.3 opinii do projektów uchwał Rady Miasta Krakowa regulujących zasady sprzedaży napojów alkoholowych
 • 4.4 montażu lustra ulicznego w rejonie posesji nr 10 na ul. Wadowskiej w Krakowie
 • 4.5 opinii wniosków do programu Budowy Infrastruktury Sanitarnej (BIS)
 • 4.6 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.217.2018.BS
 • 4.7 korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2018
 • 4.8 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2018 – 2020
 • 4.9 montażu progu ulicznego na ul. Grębałowskiej w rejonie budynku nr 62 w Krakowie

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XLII Sesji w VII kadencji
z dnia 22 marca 2018r. w sprawach:

 • 4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.70.2018.BS
 • 4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.115.2018.BS
 • 4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.121.2018.MM
 • 4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.150.2018.MM
 • 4.5 sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2017
 • 4.6 ustanowienia prawa trwałego zarządu na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 841/154 zajętej pod ogródek jordanowski przy ul. Kisielewskiego
 • 4.7 korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2018
 • 4.8 montażu progów zwalniających wyspowych na ul. Bystronia i ul. Łuczanowickiej w Krakowie
 • 4.9 dodatkowego przystanku autobusowego linii nr 422 przy ulicy Kantorowickiej w rejonie budynku nr 89
 • 4.10 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2018
 • 4.11 opinii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łuczanowice II – część A, B, C”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Absolutorium dla zarządu za rok 2017

Uchwały z XLI Sesji w VII kadencji
z dnia 22 lutego 2018r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.1025.2017.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.6.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.12.2018.MM
 • budowy Przystanku Kolejowego Osobowego SKA ,,Kraków Lubocza” dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie
 • rewitalizacji boiska i skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej Nr 98
 • opinii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”
 • montażu oznakowania pionowego B-35 z tabliczką informacyjną określającą czas zakazu parkowania w rejonie budynków 14A i 15A os. Na Wzgórzach w Krakowie
 • montażu progów zwalniających na ul. Darwina (kierunek ul. Niewielka, ul. Sybiraków) w Krakowie
 • rozdysponowania dodatkowych środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2018
 • wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2018 – 2020
 • stacji roweru miejskiego „Wavelo”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XL Sesji w VII kadencji
z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawach:

 • przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w roku 2019
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.454.2017.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.924.2017.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.957.2017.BS
 • opinii projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania Dzielnic
 • zmiany oznakowania przejść dla pieszych na ul. Kocmyrzowskiej
 • zamontowania progów zwalniających na ul. Stary Gościniec w Krakowie
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 841/418 położonej w obrębie 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy St. A Poniatowskiego
 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2018

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXXIX Sesji w VII kadencji
z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawach:

 • korekty zadań Dzielnicy XVII w roku 2018
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.894.2017.MM
 • opinii dla opracowanej dokumentacji projektowej zadania budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łuczanowickiej
 • opinii dla opracowanej dokumentacji projektowej zadania budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lubockiej
 • opinii dla opracowanej dokumentacji projektowej zadania budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sybiraków

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXXVIII Sesji w VII kadencji
z dnia 23 listopada 2017r. w sprawach:

 • realizacji zadania przebudowa ulicy Glinik
 • budowy parkingu typu Park & Ride w rejonie Wzgórz Krzesławickich przy ulicy Kocmyrzowskiej w Krakowie
 • realizacji zadania „przebudowa ulicy Kocmyrzowskiej na odcinku drogi od ulicy Darwina do granic miasta Krakowa”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXXVII Sesji w VII kadencji
z dnia 26 października 2017r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.239.2017.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.699.2017.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.795.2017.BS
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działek nr 841/107, 841/106, 33/2 i 841/398 położonych w obrębie 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Poniatowskiego
 • opinii dla zadania budowa elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia ulicznego w os. Na Stoku w Krakowie
 • wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części budynku szkoły na potrzeby lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej PTC S.A.
 • wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2015 – 2018
 • korekty zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2017

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXXVI Sesji w VII kadencji
z dnia 28 września 2017r. w sprawach:

 • wniosku dotyczącego realizacji przebudowy ul. Niebyłej
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.598.2017.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.637.2017.MM
 • zwiększenie przepustu odprowadzającego wody opadowe pod ul. Lubocką do rowu odwadniającego przy ul. Burzowej w Krakowie
 • przesunięcia środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2017
 • przesunięcia środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2018
 • wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2015 – 2018

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXXV Sesji w VII kadencji
z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Glinik zgodnie z pismem ML-02.7123.483.2017.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.485.2017.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.486.2017.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.529.2017.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.530.2017.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.551.2017.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.557.2017.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.614.2017.MM
 • podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2018
 • opinii dla zadania rozbudowa ul. Lubockiej w Krakowie
 • przesunięcia środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2017
 • przesunięcia środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2018
 • wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2015 – 2018
 • uzupełnienia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2017
 • zadań do realizacji przez Budżet Miasta Krakowa w roku 2018

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXXIV Sesji w VII kadencji
z dnia 27 lipca 2017r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.393.2017.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.401.2017.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.449.2017.MM
 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2017
 • zmiany podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2017
 • rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2018
 • uzupełnienia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2017
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2018
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.496.2017.MM
 • montażu progu wyspowego oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Wadowskiej w Krakowie

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały
Uchwała Budżetowa na rok 2018. Kliknij, aby przeczytać treść uchwały

Uchwały z XXXIII Sesji w VII kadencji
z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.255.2017.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.274.2017.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.302.2017.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.304.2017.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Glinik zgodnie z pismem ML-02.7123.315.2017.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.335.2017.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.336.2017.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.379.2017.BS
 • ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się B-36 na ul. Burzowej w Krakowie od nr 8 do wiaduktu kolejowego od strony rowu burzowego
 • studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa
 • odwodnienia terenów w osiedlach Lubocza, Łuczanowice i Grębałów
 • ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś !”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXXII Sesji w VII kadencji
z dnia 25 maja 2017r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.197.2017.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.201.2017.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.259.2017.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.337.2017.MM
 • wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2018
 • przesunięcia środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2017
 • wykonania nakładki bitumicznej na ul. Architektów
 • opinii projektu pn. „Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie”
 • przywrócenia do obsługi linii autobusowej nr 122 autobusów pełnowymiarowych 12 – metrowych

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXXI Sesji w VII kadencji
z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.702.2016.MM
 • ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach położonych przy ul. Wańkowicza

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXX Sesji w VII kadencji
z dnia 30 marca 2017r. w sprawach:

 • wykazu dróg na których realizowane są zadania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 • komunalizacji działki Nr 237 obr. 15 Nowa Huta
 • sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2016
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Dobudowa i remont oświetlenia wg wskazań Dzielnicy ” w roku 2017
 • wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2017 – 2018
 • korekty zadań Dzielnicy XVII w roku 2017
 • zmiany uchwały Nr XXII/176/2016 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2017
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.158.2017.BS
  organizacji ruchu przy garażach os Na Stoku 53
 • montażu progów zwalniających oraz lustra ulicznego na ul. Luborzyckiej
 • opinii dla projektu inwestycji pn. „Budowa chodnikowa od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego
 • uzupełnienia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2017
 • zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu linii 110
 • montażu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały
Sprawozdanie Zarządu za rok 2016. Kliknij, aby przeczytać.

Uchwały z XXIX Sesji w VII kadencji
z dnia 23 lutego 2017r. w sprawach:

 • wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części budynku szkoły na potrzeby lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej PTC S.A.
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.457.2016.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.783.2016.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.58.2017.BS
 • opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Adaptacja istniejącej hali magazynowej na produkcyjny browar rzemieślniczy bez zmiany sposobu zagospodarowania terenu na działce nr 4/13 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek w Krakowie”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXVIII Sesji w VII kadencji
z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawach:

 • 4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.790.2016.MM
 • 4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Glinik zgodnie z pismem ML-02.7123.803.2016.BS
 • 4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.828.2016.BS
 • 4.4 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w roku 2018
 • 4.5 likwidacji wyspowych progów zwalniających w rejonie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Władysława Jagiełły i Jana Kazimierza

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXVII Sesji w VII kadencji
z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawach:

 • 4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.719.2016.MM
 • 4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.724.2016.BS
 • 4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.755.2016.MM
 • 4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.757.2016.MM
 • 4.5 zmiany podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2017
 • 4.6 zmiany przebiegu trasy linii autobusowej nr 122 oraz 422
 • 4.7 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki 428 przy ul. Lubockiej
 • 4.8 uwag do zmiany sieci placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XVII w związku z planowaną reformą oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków
 • 4.9 wniosku do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Grębałów – Lubocza”
 • 4.10 wniosku do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru przy ul. Stary Gościniec

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXVI Sesji w VII kadencji
z dnia 24 listopada 2016r. w sprawach:

 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2016
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.592.2016.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.688.2016.BS
 • wniosku do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2017
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 801 przy ul. Czerwonego Kapturka i ul. Porazińskiej
 • przywrócenia w WPF i WPI zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os Na Stoku 52”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXV Sesji w VII kadencji
z dnia 27 października 2016r. w sprawach:

 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 233/11 obr. 12 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Łuczanowickiej
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 746 obr. 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Bolesława Krzywoustego
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 257/5 obr. 3 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Jeziorany
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.530.2016.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.536.2016.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.566.2016.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.567.2016.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7140.585.2016.JK
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.595.2016.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.640.2016.MM

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXIV Sesji w VII kadencji
z dnia 29 września 2016r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.516.2016.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.529.2016.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.537.2016.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.559.2016.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.560.2016.BS
 • korekty środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2016
 • wniosku o podjęcie działań związanych z odwodnieniem ternu osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice
 • podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2017
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 3 położonej w obrębie 20 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Łowińskiego
 • remontu i budowy chodników na terenach Gminy Miejskiej Kraków
 • wykazu obiektów i terenów na których realizowane są zadania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 • ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2016
 • zmiany przebiegu trasy linii autobusowej nr 122

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXIII Sesji w VII kadencji
z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.422.2016.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.426.2016.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.454.2016.MM
 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2017
 • przesunięcia środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2016
 • wydzielenia działek drogi ulicy Figlewicza
 • montażu progu zwalniającego na ul. Grębałowskiej
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działek nr 754/3 oraz części działek nr 755 oraz 328/84 , 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicach Bolesława Krzywoustego oraz Bolesława Wstydliwego

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXII Sesji w VII kadencji
z dnia 14 lipca 2016r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.287.2016.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.324.2016.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.371.2016.BS
 • korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wadów – Węgrzynowice” w Krakowie działka Nr 57,58 obr. 17 jednostka ewidencyjna Nowa Huta
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 841/403, części działki 841/418 i części działki nr 584 położonych przy ul. St. A. Poniatowskiego oraz Wł. Jagiełły
 • przesunięcia środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2016
 • w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2017
 • wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2015 – 2018
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2017
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Dobudowa i remont oświetlenia wg wskazań Dzielnicy ” w roku 2017
 • wykazu obiektów i terenów na których realizowane są zadania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Załącznik do Uchwały w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2017 do pobrania tutaj

Uchwały z XXI Sesji w VII kadencji
z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawach:

 • przesunięcia środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2016
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.225.2016.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.227.2016.MM
 • zmiany podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic”
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 71/2 położonej przy ul. Lubockiej
 • ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. „Dobudowa i remont oświetlenia wg wskazań Dzielnicy ” w roku 2016

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XX Sesji w VII kadencji
z dnia 31 maja 2016r. w sprawach:

 • ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2016
 • wniosku do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.
 • montażu progów zwalniających na ul. Petöfiego
 • przesunięcia środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2016
 • wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2017
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.238.2016.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.247.2016.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.249.2016.MM
 • zmiany podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały
Załacznik do Uchwały XX/159/2016.

Uchwały z XIX Sesji w VII kadencji
z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawach:

 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki Nr 832/3 położonej przy ul. Czerwonego Kapturka
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.116.2016.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.128.2016.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.130.2016.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.134.2016.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.135.2016.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.144.2016.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.145.2016.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.147.2016.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.155.2016.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej z pismem ML-02.7123.162.2016.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.195.2016.BS
 • ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości działka nr 257/4 obr. 3 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Nad Baranówką

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XVIII Sesji w VII kadencji
z dnia 31 marca 2016r. w sprawach:

 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2016
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Dobudowa i remont oświetlenia wg wskazań Dzielnicy ” w roku 2016
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML – 02.7123.15.2016.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.96.2016.BS
 • sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2015
 • korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII w roku 2016
 • wykonania nakładki bitumicznej ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od. ul. Darwina do ul. Kantorowickiej
 • wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2015 – 2018
 • wykazu obiektów i terenów na których realizowane są zadania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały
Załącznik do uchwały.

Uchwały z XVII Sesji w VII kadencji
z dnia 25 lutego 2016r. w sprawach:

 • przesunięcia środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2016
 • przekazania prawa trwałego zarządu Parku Wadów na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej
 • przekazania prawa trwałego zarządu ogródka jordanowskiego przy ul. Kantorowickiej
  na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.1.2016.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.13.2016.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.39.2016.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.59.2016.BS
 • korekty zadań Dzielnicy XVII w roku 2016
 • ewentualnego zbycia części działki nr 257 przy ul. Nad Baranówką
 • podziału środków finansowych przeznaczonych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2016

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XVI Sesji w VII kadencji
z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawach:

 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 516/8 oraz części działki nr 516/9 przy ul. Henryka Brodatego
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 731 przy
  ul. Kazimierza Jagiellończyka
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 712/20 przy
  ul. M. Kownackiej
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 674 przy
  ul. Groickiego
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.694.2015.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.702.2015.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.703.2015.BS
 • korekty zadań Dzielnicy XVII w roku 2016
 • przekazania prawa trwałego zarządu Parku Zielony Jar na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej
 • przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w roku 2017
 • podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic”
 • sprzeciwu przeciwko likwidacji Gimnazjum Nr 44

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XV Sesji w VII kadencji
z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.629.2015.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.650.2015.BS
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2016
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Dobudowa i remont oświetlenia wg wskazań Dzielnicy ” w roku 2016
 • ewentualnego zbycia części działki nr 676/4 obr. 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Magdaleny Samozwaniec

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XIV Sesji w VII kadencji

z dnia 26 listopada 2015r. w sprawach:

 1. zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.541.2015.BS
 2. zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.564.2015.BS
 3. zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.587.2015.BS
 4. korekty zadań Dzielnicy XVII w roku 2016
 5. korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grębałów – Lubocza” w Krakowie działka Nr 111 obr. 13 jednostka ewidencyjna Nowa Huta
 

Uchwały z XIII Sesji w VII kadencji

z dnia 29 października 2015r. w sprawach:

 1. wykonania nakładek bitumicznych
 2. zarurowania rowu przy ul. Burzowej
 3. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowego, adaptacja poddasza oraz zmiana sposobu użytkowania całego obiektu na cele mieszkaniowe na dz. ew. nr 2/67, 2/77, 2/78, 1/26 obr. 4 Nowa Huta przy ul. Gustawa Morcinka 7 w Krakowie”
 4. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2015

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XII Sesji w VII kadencji
z dnia 24 września 2015r. w sprawach:

 1. podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2016
 2. zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.437.2015.BS
 3. korekty zadań Dzielnicy XVII w roku 2015
 4. korekty zadań Dzielnicy XVII w roku 2016
 5. ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2015
 6. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego w 2016

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XI Sesji w VII kadencji

27 sierpnia 2015r. podjęto 5 uchwały w sprawach:

 1. zmiany podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic”
 2. zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.389.2015.BS
 3. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2015
 4. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2016
 5. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2015 – 2018

Uchwały z X Sesji w VII kadencji

9 lipca 2015r. podjęto 4 uchwały w sprawach:

 1. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2015
 2. rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2016
 3. zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.248.2015.BS
 4. zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.300.2015.BS
 5. zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.328.2015.BS
 6. odwodnienia terenów osiedli: Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Kantorowice
 

Uchwały z IX Sesji w VII kadencji

28 czerwca 2015r. podjęto 4 uchwały w sprawach:

 1. określenia limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy XVII
 2. budowy chodników na terenie Miasta Krakowa
 3. zapewnienia dojazdu do działek i nieruchomości, w tym do firmy „Węgrzyn & Węgrzyn – Auto Serwis”, z obecnej ul. Łowińskiego przy projektowaniu drogi ekspresowej S-7
 4. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2015 – 2018
 

Uchwały z VIII Sesji w VII kadencji

28 maja 2015r. podjętych zostało 7 uchwał w sprawach:

 1. przebudowy ulicy Kocmyrzowskiej
 2. powołania Pana Rafała Łatki w skład Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego na lata2015 – 2018
 3. zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.225.2015.BS
 4. zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7140.210.2015.UW
 5. wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2016
 6. opinii dla koncepcji obsługi komunikacyjnej inwestycji budowy zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Piotrusia Pana w Krakowie
 7. ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 312/3 przy ul. Petöfiego
 

Uchwały z VII Sesji w VII kadencji

30 kwietnia 2015r. podjętych zostało 20 uchwał w sprawach:

 • przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej” na lata 2015 – 2018
 • przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych” na lata 2014 – 2018
 • przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek oświaty” na lata 2015 – 2018
 • przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek kultury i sportu” na lata 2015 – 2018
 • ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2015
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Dobudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy” w roku 2015
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.6.2015.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Glinik zgodnie z pismem ML-02.7123.38.2015.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.40.2015.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.50.2015.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.107.2015.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.112.2015.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.125.2015.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.148.2015.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.153.2015.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.160.2015.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.171.2015.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.190.2015.BS
 • korekty środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2015
 • powołania Przewodniczącego i Sekretarza Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego działającego w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa pn. „Bezpieczny Kraków” na lata 2015 – 2018
 

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie