rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Spotkanie dotyczące budowy drogi ekspresowej S7 – odcinek III

31, maj, 2016 | Aktualności

W związku z planowaną realizacją inwestycji pn.: ”Budowa drogi ekspresowej S7 Moczydło (gr. z woj. świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (z włączeniem do węzła „Igołomska”): Odcinek III: węzeł „Widoma” (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła „Igołomska”) długość ok. 18,3 km”, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o /Kraków zaprasza zainteresowanych mieszkańców i władze samorządowe Miasta i Gminy Kraków na spotkanie, które odbędzie się dnia 8 czerwca 2016 roku (środa) o godz. 17.00 w budynku UMK na os. Zgody 2, Sala konferencyjna, piętro V.

Przedmiotem spotkania będzie zaprezentowanie w ramach opracowywanej Koncepcji programowej, zarówno mieszkańcom jak również przedstawicielom władz samorządowych – aktualnych rozwiązań projektowych drogi S7 przebiegającej przez teren Miasta i Gminy Kraków a także przedstawienie dalszego harmonogramu działań, zmierzających do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcia robót budowlanych.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie