rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Tydzień z Internetem w NhBP

19, marzec, 2014 | Aktualności

Jak co roku Nowohucka Biblioteka Publiczna włączyła się w ogólnoeuropejską kampanię „Tydzień z Internetem”. Kampania ma na celu przybliżyć różnorodne możliwości Internetu i nowych technologii, a także pomagać bezpiecznie poruszać się w sieci, w szczególności dzieciom i młodzieży. Myślą przewodnią tegorocznej edycji jest zdobywanie i rozwijanie umiejętności cyfrowych potrzebnych w nowoczesnej europejskiej gospodarce. Akcja została objęta honorowym patronatem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

W ramach Tygodnia z Internetem w placówkach Nowohuckiej Biblioteki Publicznej będą się odbywały kursy komputerowe dla seniorów w cyklu: (Nie)wykluczeni oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Biblioteka oferuje dostęp do 39 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu przez cały rok.
Seniorzy w wieku 50+poznają zasoby Internetu nauczą się m.in.: robić zakupy w sieci, kopiować i przenosić zdjęcia z aparatu cyfrowego na komputer, poznają możliwości wyszukiwawcze katalogu NhBP, dowiedzą się jak można prolongować, zamawiać i rezerwować potrzebne książki. Jak stawiać pierwsze kroki w mediach społecznościowych. Nauczą się również oceniać wiarygodność znalezionych treści i nabędą umiejętność ich weryfikowania. W cyklu:(Nie) wykluczeni, w ramach lokalnego programu ”Małe okno w wielki świat” w Tygodniu z Internetem zaplanowano warsztaty dla seniorów z Panem Jakubem Sobczykiem – latarnikiem Polski Cyfrowej.
Dla dzieci zostanie zorganizowane spotkanie inspirowane książką Aleksandry i Daniela Mizielińskich „Co z Ciebie wyrośnie?”, opierać się będzie na materiałach opracowanych przez autorów kampanii. Jego uczestnicy podczas zabawy odkryją tajemnicze i zaskakujące zawody. A wszystko po to, by jak najwcześniej dowiedzieć się, że to, czym będą zajmować się w życiu może być zgodne z ich zainteresowaniami i pasjami. Podczas lekcji bibliotecznej, przy pomocy Internetu, uczniowie poznają postać wybitnego badacza polskiej kultury ludowej Oskara Kolberga – etnografa, folklorystę, kompozytora. Odkryją jego dorobek twórczy i ciekawostki z życia. Obejrzą również wystawę i wyszukają w katalogu bibliotecznym wszystko co na temat O. Kolberga znajduje się w Bibliotece. W cyklu: Legalnie w Necie odbędzie się impreza, podczas której dzieci dowiedzą się jak bezpiecznie korzystać z Internetu, będą uczestniczyć w grach i zabawach tematycznie związanych z w/w tematem.

Ponadto podczas wszystkich zajęć bibliotekarze będą informować o możliwości bezpłatnego dostępu do e-zasobów MagaMatma.pl w Bibliotece. Każdy, kto będzie chciał poszerzyć wiedzę z matematyki, ma problemy lub jest zainteresowany tym przedmiotem będzie miał możliwość korzystania z platformy MegaMatma.pl, w czterech filiach NhBP do marca 2015 roku.

Szczegółowy harmonogram imprez, dostępny jest na stronie www.biblioteka.krakow.pl

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie