rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Tydzień z Internetem w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej

13, marzec, 2013 | Aktualności

Tydzień z Internetem w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbędzie się w dniach 18 – 24 marca 2013 r.
Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie sukcesywnie buduje swoją pozycję na miarę instytucji kultury XXI wieku, dlatego w swoich działaniach wykorzystuje nowe technologie i innowacyjność. Wszystkie filie biblioteczne posiadają dostęp do Internetu i udostępniają go nieodpłatnie na 35 stanowiskach komputerowych.
Na stronie www.biblioteka.krakow.pl znajduje się automatyczny katalog NhBP, zaś Biblioteka Cyfrowa prezentuje kulturowe dziedzictwo Nowej Huty pod domeną http://cyfrowa.biblioteka.krakow.pl. Pracownicy udzielają profesjonalnej pomocy przy korzystaniu z Biblioteki Cyfrowej, Bibliografii Regionalnej Nowej Huty i innych źródeł informacji. Systematycznie organizowane są bezpłatne kursy komputerowe dla seniorów. W 2012 roku Biblioteka wykupiła również licencję na roczny dostęp do Czytelni on-line Ibuk.pl i w tej formie udostępnia swoim czytelnikom publikacje naukowe i popularno naukowe. Inną ofertą kierowaną do użytkowników Biblioteki jest bezpłatne udostępnianie e -kursu języka angielskiego dla osób dorosłych na portalu angielski123.pl oraz e-kursu dla dzieci w wieku 6 – 12 lat. Dorośli mogą korzystać z e-kursu na czterech stanowiskach komputerowych, mali użytkownicy mogą zdobywać wiedzę w pięciu filiach na ośmiu stanowiskach komputerowych, kursy organizowane są we współpracy z Firmą Funmedia. Biblioteka komunikuje się ze swoimi użytkownikami za pomocą Internetu. Jesienią 2011 roku Biblioteka dołączyła do Facebooka, prowadzi również forum, gdzie czytelnicy dzielą się swoimi przemyśleniami i wymieniają poglądy na temat przeczytanych książek i obejrzanych filmów. Chcąc dotrzeć do najmłodszych użytkowników wydaje elektroniczny kwartalnik dla dzieci i młodzieży „Regalik”, w 2012 roku ukazały się dwa numery. Biblioteka popularyzuje również swoją działalność m. in. w formie miesięcznego, elektronicznego biuletynu, newsletter jako narzędzie szybkiej informacji ukazał się 9 razy. Czytelnicy mogą również rezerwować i przedłużać książki drogą e-mailową.
Instytucja nasza dokłada wszelkich starań, aby każdy użytkownik miał szansę osobistego rozwoju i aby mógł korzystać z wszystkich oferowanych treści.
Biblioteka w bieżącym roku po raz kolejny włączyła się aktywnie w kampanię „Tydzień z Internetem 2013”. Jest to doroczna ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez sieć organizacji Telecentre-Europe, mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do korzystania z Internetu.
W czasie „Tygodnia z Internetem 2013” w nowohuckich bibliotekach odbędzie się wiele warsztatów i spotkań przybliżających różnorodne możliwości tego nowoczesnego medium. Kontynuowane będą kursy komputerowe, których celem jest zwiększenie umiejętności informacyjno-komunikacyjnych ludzi starszych oraz uświadomienie znaczenia samokształcenia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W Bibliotece Głównej odbędzie się spotkanie pn. „Poradnia zdrowia”, w czasie którego seniorzy poznają zasoby Internetu na temat zdrowia. W Filii 1 warsztaty internetowe dla dzieci z Przedszkola nr 46 pn. „Komputer, wiosna i ja” poprowadzi wolontariusz Fundacji Orange Pan Arkadiusz Wesołowski. W Filii 9 odbędą się zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 10-12 lat , w cyklu: Dzieci w sieci pt .: „Baw się i ucz w sieci”.

Szczegółowy harmonogram imprez, dostępny jest na stronie www.biblioteka.krakow.pl

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie