rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Tytuł „EKO-Lider 2015” dla Szkoły Podstawowej nr 129

23, czerwiec, 2015 | Aktualności

Szkoła Podstawowa Nr 129 ze Wzgórz Krzesławickich otrzymała tytuł „EKO-Lider 2015” województwa małopolskiego.

W dniu 15 czerwca 2015 r., w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie ekoLIDERZY 2015 województwa Małopolskiego.Pani Grażyna Leszko dyrektor Szkoły 129 w Krakowie odebrała statuetkę i nagrodę pieniężną z rąk pani Małgorzaty Mrugały prezesa WFOŚiGW. Szkoła Na Wzgórzach Krzesławickich uzyskała tytuł „Eko-Szkoła 2015”. 

W uroczystej gali, oprócz laureatów, wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie małopolskich gmin, a także przedstawiciele świata polityki i mediów.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizując swoją misję zorganizował kolejną edycję konkurs ekoLIDERZY, którego głównym założeniem jest uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.

 Do konkursu zostały zaproszone gminy i powiaty Małopolski, ich spółki komunalne oraz  jednostki organizacyjne, szkoły i przedszkola realizujące zadania związane z ochroną środowiska. Rozdano trzynaście statuetek. Jedną z nich oraz tytuł „Ekoszkoła” przyznano Szkole Podstawowej nr 129 za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2014 roku. To wielkie wyróżnienie szkoła zdobyła dzięki wieloletniej promocji działań ekologicznych prowadzonych na terenie placówki i wielkiemu zaangażowaniu uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Szkolne działania ekologiczne wspiera Zarząd i Rada Dzielnicy XVII w Krakowie.

„Ziemia woła o pomoc-marnotrawstwu mówimy NIE” to hasło promujące postawy ekologiczne wśród uczniów szkoły. Swoją pasję uczniowie mogą rozwijać uczestnicząc w warsztatach, audycjach, różnorodnych akcjach i konkursach wykazując się wszechstronną wiedzą i osiągając najwyższe sukcesy w kraju. Ratując środowisko młodzi ekolodzy od wielu lat zbierają w szkole makulaturę, zużyte baterie, elektrośmieci i segregują odpady. Od czterech lat najaktywniejsi ekolodzy tworzą dziesięcioosobowy zespół pod nazwa „Eko-Kornelowcy” reprezentujący placówkę w różnych działaniach i konkursach ekologicznych. Opiekunem zespołu, a zarazem organizatorem działań ekologicznych w szkole jest pani Maria Nowak – nauczyciel przyrody, który zachęca dzieci i młodzież do aktywnego udziału na rzecz ochrony środowiska. Zespół „Eko-Kornelowców” działających w szkole może poszczycić się wieloma sukcesami w ogólnopolskich konkursach ekologicznych zajmując najwyższe miejsca w kraju. Szkoła Na Wzgórzach Krzesławickich jako jedyna w Małopolsce otrzymała ten zaszczytny tytuł oraz nagrodę przyznaną przez WFOŚiGW. Informacje o szkole, działaniach ekologicznych, sukcesach uczniów oraz galerię zdjęć można oglądać na stronie internetowej placówki: http://www.sp129.krakow.pl/.

[nggallery id=21]

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie