rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

VI edycja konkursu architektonicznego – Kraków bez barier

26, październik, 2012 | Aktualności

Ogłasza się szóstą edycję Konkursu „Kraków bez barier”, organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa.
Do 31 października 2012 roku do konkursu można zgłaszać obiekty i przestrzenie, które są dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników. Obiekty architektoniczne nagradzane są w czterech kategoriach: obiekty użyteczności publicznej, obiekty mieszkalne i obiekty zabytkowe oraz elementy przestrzeni publicznej. Celem Konkursu jest promowanie budownictwa dostępnego dla wszystkich, w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób mających problemy z poruszaniem się: osób z niepełnosprawnością, starszych, rodziców z wózkami.

Tegoroczna edycja jest szóstą edycją. W poprzednich edycjach tj. w latach 2007 – 2011, nagrody otrzymały następujące obiekty:
W kategorii obiekty użyteczności publicznej: Auditorium Maximum UJ, Wojewódzki Sąd Administracyjny, Budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Stadion MKS Cracovia, Muzeum MOCAK.
W kategorii obiekty mieszkalne: Dom przy ul. Bratysławskiej 2, Osiedle W.A. Mozarta, Dom Studencki DS. 4 Politechniki Krakowskiej.
W kategorii obiekty zabytkowe: Muzeum Narodowe – Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu, Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Podziemia Rynku, Muzeum Narodowe – Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Muzeum AK.
W kategorii przestrzeń publiczna: Skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Szlak, Rondo Mogilskie, Komunikacja Tramwajowa Trasa Krowodrza Górka – Dworzec Główny Tunel, ul. Długa, zespół makiet na trasie Droga Królewska.
W skład Jury Konkursu wchodzą: Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, Hanna Grabowska-Pałecka – Politechnika Krakowska, Jacek Maria Stokłosa – Główny Plastyk Miasta, Andrzej Wyżykowski – Główny Architekt Miasta, Borysław Czarakcziew – Małopolska Okręgowa Izba Architektów, Jan Ortyl – Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Małgorzata Boryczko – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Jerzy Zbiegień – Miejski Konserwator Zabytków oraz Beata Byszewska – Wydział Spraw Społecznych,.
Jury będzie oceniało wybrane obiekty i poziom ich dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników oraz pomysł i oryginalność przygotowanego zgłoszenia. Właściciel bądź zarządca budynku, który zwycięży w danej kategorii w Konkursie, otrzyma tablicę pamiątkową, dyplom oraz prawo do używania logo Konkursu we własnych materiałach reklamowych przez okres jednego roku.
Zgłoszenia przygotowane w dowolnej technice – papierowej bądź elektronicznej – można przesyłać do dnia 31 października 2012 r. na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych ul. Stachowicza 18, 31-103 Kraków lub drogą e-maliową na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl z dopiskiem: Konkurs „Kraków bez barier”.
Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronach: www.krakow.pl/miasto/bezbarier oraz www.niepelnosprawni.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na uroczystej Gali „Kraków bez barier”, która odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych tj. 3 grudnia 2012 r. w Sali im. Siemiradzkiego w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA W SPRAWIE KONKURSU
REGULAMIN KONKURSU

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie