rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Ważne telefony

20, marzec, 2015 | 2015/2016, Budżet obywatelski

Na etapie tworzenia wniosków niezbędna może okazać się porada specjalisty z dziedziny, której dotyczy proponowany przez Państwa projekt. Poniżej znajdują się numery kontaktowe do Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa oraz do miejskich jednostek organizacynych, pod którymi uzyskają Państwo pomoc.

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU:

 • zieleń, odwodnienia, zadania inwestycyjne:
  12 616 8641
 • remonty dróg:
  12 616 7005
 • organizacja ruchu:
  12 616 7514
 • sygnalizacja świetlna:
  12 616 7516

ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE:

12 641 44 74 lub 12 641 44 75 lub 12 641 44 76 wew. 357; tel. kom. 660 637 220 /Marian Migas/

WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

12 616 19 10 /Joanna Hadam/
12 616 19 13 /Joanna Gwóźdź/

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ:

12 616 6371
12 616 6372
12 616 6373
12 616 6375

BIURO DS. OCHRONY ZDROWIA:

 • Profilaktyka i ochrona zdrowia:
  12 616 9497
  12 616 9492
  12 616 9490
 • Zadania związane z opieką nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienny opiekun):
  12 616 9227

WYDZIAŁ SPORTU

12 616 9408

WYDZIAŁ EDUKACJI:

WYDZIAŁ INFORMATYKI:

12 616 12 45 – sekretariat Wydziału

WYDZIAŁ INWESTYCJI:

12 616 8414 – sekretariat Wydziału

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

12 616 8915

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

12 616 6226
12 616 6146
12 616 6156

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie