rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Wielcy Polacy w historii Fortu (15 i 16 IX 2018)

4, wrzesień, 2018 | Aktualności

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice w Krakowie, os. Na Stoku już po raz kolejny włącza się w Europejskie Dni Dziedzictwa, największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu.

W ramach EDD zapraszamy:
15 września / sobota
12.00-14.00 zwiedzanie wystaw stałych:
Austriackie forty na terenie Nowej Huty, I wojna w rejonie krzesławickich wzgórz, Prawda i pamięć. Opowieść o 440 Polakach rozstrzelanych na Forcie w Krzesławicach w latach 1939-41, Wielcy Polacy w historii Fortu i wystawy czasowej Jan Zych Krajobraz w podczerwieni oraz Tradycje w Małopolsce – przygotowanej przez Krakowski Klub Fotograficzny (wystawa dostępna do 14 października br.)
19.00 koncert plenerowy Tomka Wachnowskiego do tekstów Adama Ochwanowskiego na placu fortecznym MDK.
16 września / niedziela
12.00-15.00 zwiedzanie wystaw stałych i czasowych.
16.00-18.00 tajemnicze historie krzesławickiego fortu – zwiedzanie obiektu z przewodnikiem.

Fort 49 „Krzesławice” to jeden z artyleryjskich fortów wzniesionych w ramach budowanej przez Austriaków Twierdzy Kraków (1850–1914). Uczestniczył w działaniach I wojny światowej (listopad 1914). Po odzyskanej niepodległości znajdował się w dyspozycji Wojska Polskiego. W latach 1928–1939 na forcie zlokalizowana była stacja nasłuchu polskiego kontrwywiadu. Przechwytywane szyfrogramy służyły do złamania słynnego niemieckiego kodu Enigma. W latach 1939–1941 na ziemnych terenach fortu okupant niemiecki dokonał egzekucji 440 Polaków. W latach 60.–90. XX w. fort był systematycznie dewastowany i profanowany. W 1994 r. władze miasta Krakowa przekazały obiekt Młodzieżowemu Domowi Kultury, który remontowany jest i adaptowany do działalności kulturalno- oświatowej. W historię fortu wpisują się wybitne postaci: Jan Matejko, Wincenty Witos i Stanisław Marusarz.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie