rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Wystawy fotografii – „Moja Szkocja”

8, listopad, 2012 | Aktualności

Serdecznie zapraszam na wernisaż wystawy fotografii Marii Zofii Chrzanowskiej „Moja Szkocja”
dnia 9 listopada (piątek) 2012 r. o godz. 18. 00 w Młodzieżowym Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie, os. Na Stoku 27 b.

Elżbieta Zofia Chrzanowska – geofizyk, autorka 38 wystaw. Podróżuje od wielu lat, głównie po Europie, fotografuje „od zawsze”. Szczególne miejsce w jej dorobku fotograficznym zajmują kraje tradycji celtyckiej, przede wszystkim Szkocja i Irlandia.

Te niezwykłe szkockie krajobrazy — w tym z Hebrydów Wewnętrznych i Orkadów a także zabytki sztuki celtyckiej i przedceltyckiej — prezentuje niniejsza wystawa.
Uzupełniają je fotografie licznych zamków i ruin średniowiecznych opactw, jakie można napotkać w Szkocji.

Zapraszamy na wernisaż, pokaz przeźroczy i prelekcję autorki prac.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie