rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

XV Tydzień Osób Niepełnosprawnych

26, maj, 2014 | Aktualności

Podczas XV Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością” osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z szerokiej oferty Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. W dniach od 29 maja do 5 czerwca 2014 r. bibliotekarze zaplanowali wiele działań m. in.: Biblioteka Główna spotkania literacko – edukacyjne: „W zaczarowanym świecie wierszy Jana Brzechwy” dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 i dla dzieci z Przedszkola Integracyjnego „Legenda o Czarodziejskim Młynku z Wieliczki”, zaś Filia nr 2 zajęcia literackie dla młodzieży niepełnosprawnej pn. „To już będzie następny rok”.

Odbędą się również warsztaty literackie „Jestem inny” dla dzieci ze szkół integracyjnych, lekcja biblioteczna „Moje pierwsze spotkanie z biblioteką” dla dzieci z Przedszkola Specjalnego nr 100. W Oddziale dla Dzieci Filii nr 4 zaplanowano dwie wystawy: prac uczestników warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes „Trzy obrazy” oraz wystawę obrazów i szkiców związanych z Krakowem „Kocham Kraków z wzajemnością” autorstwa członków Polskiego Związku Głuchych przy Domu Kultury PZG, a Biblioteka Główna wystawę prac plastycznych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 „Ilustracje wierszy Jana Brzechwy”. Kolejną atrakcją będą warsztaty ekologiczne dla osób dorosłych „Życie na zielono” w ramach cyklu „Ekologicznie na co dzień”, które poprowadzi Pani Małgorzata Małochleb z Fundacji Ekologicznej „Zielona Sieć” oraz warsztaty ekologiczno -plastyczne również dla osób dorosłych pn. „Drugie życie zwykłych rzeczy”. Wszystkie działania będą okazją do dalszego pozytywnego kształtowania opinii społecznej w kierunku akceptacji osób z niepełnosprawnością.

Włączenie się Biblioteki w obchody Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych zapewne przyczyni się do zwrócenia uwagi mieszkańców Nowej Huty na problemy osób niepełnosprawnych, które żyją obok nas oraz na bariery, które utrudniają im prowadzenie normalnego trybu życia.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.biblioteka.krakow.pl

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie