rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Zaproszenie – Wolontariat – każdy może pomagać

1, wrzesień, 2012 | Aktualności

Wolontariat Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie zaprasza mieszkańców Krakowa i okolic do udziału w projekcie „Wolontariat – każdy może pomagać”.

Udział w jego realizacji daje możliwość:

– poznania różnych form wolontariatu,
– włączenia się w grono wolontariuszy,
– udziału w kursie 30 godzinnym dla wolontariuszy opiekunów chorych prowadzonym w Hospicjum św. Łazarza,
– udziału w 20 godzinnym kursie dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

stworzenia grupy lokalnej, skupionej przy parafii, która mając oparcie organizacyjne w krakowskim Hospicjum mogłaby bezinteresownie służyć ludziom starszym, osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym, potrzebującym pomocy drugiego człowieka.Wszystkie osoby zainteresowane naszym projektem zapraszamy do:

odwiedzania stron internetowych Hospicjum św. Łazarza: www.hospicjum.krakow.pl, www.wolontariat.hospicjum.pl

– kontaktu z koordynatorem tel.  12 641 46 58 w dniach:
– poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 12.30 – 16.30
– oraz we wtorek i piątek w godzinach 12.30 – 15.00.
– udziału w letnich spotkaniach na temat wolontariatu
– osoby zainteresowane projektem mogą otrzymać materiały informacyjne o wolontariacie – Hospicjum św. Łazarza.

GORĄCO ZAPRASZAMY

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym  Województwa Małopolskiego

Nasz adres:

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”,

ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków, tel. 12 641 46 59,

e-mail: zarzad@hospicjum.orgwww.hospicjum.krakow.pl

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie