rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Zrealizujemy najlepsze pomysły NOWOHUCIAN

9, maj, 2014 | Aktualności

Zaproszenie mieszkańców do współpracy i odpowiedź na ich potrzeby poprzez realizację najlepszych inicjatyw nowohucian – to główne założenia projektu Od potrzeby do pomysłu. Diagnoza potencjału środowiska, który realizowany jest obecnie w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta.

Projekt Od potrzeby do pomysłu. Diagnoza potencjału środowiska realizowany jest przez Kluby Wersalik i Dukat Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta i składa się z dwóch części. W ramach pierwszej z nich (maj-czerwiec) zbadane zostaną potrzeby kulturalne mieszkańców Nowej Huty.

Nowohucianie będą mogli zgłosić swoje pomysły na inicjatywy społeczno-kulturalne, których realizacji oczekiwaliby w ramach oferty Ośrodka Kultury. Spośród zgłoszonych pomysłów wybrane zostaną najlepsze, które będą zrealizowane w ramach drugiej części projektu (wrzesień-16 listopada).

Swoje działania Kluby kierują do odmiennych grup odbiorców. Klub Wersalik zaprasza do współpracy nowohuckich gimnazjalistów, którzy będą mogli przygotować działania animacyjne dla siebie i swoich znajomych. Klub Dukat natomiast poszukuje rodziców z małymi dziećmi, w których okolicy brak atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Zgłoszenia udziału w projekcie przyjmowane są w obydwu Klubach do 23 maja. Uczestnicy projektu wezmą udział w trzech specjalnych warsztatach, podczas których wymyślone, zebrane i opracowane zostaną pomysły na ciekawe inicjatywy, odpowiadające na potrzeby mieszkańców. Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie określają regulaminy dostępne w Klubach oraz na www.krakownh.pl.

Celami projektu jest odkrywanie nowych możliwości współpracy z mieszkańcami Nowej Huty, rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego członków społeczności lokalnych, a w efekcie – budowanie stałych relacji z mieszkańcami oraz wypracowanie modelu efektywnego planowania działania na przyszłość, polegającego na prawidłowym odpowiadaniu na zmieniające się gusty i potrzeby. W Klubie Wersalik, dzięki aktywnemu uczestnictwu oraz decyzyjności w diagnozie potrzeb i realizacji inicjatyw, będzie mogła wzrosnąć świadomość młodzieży w sferze działań społecznych i kulturotwórczych. Pobudzenie u nich aktywnych działań, wzbogaci ofertę Klubu o nowe, adekwatne do potrzeb gimnazjalistów propozycje. W Klubie Dukat główny nacisk kładziony będzie na aktywizację i rozwijanie potencjału społecznego młodych rodziców. Współpraca z lokalną społecznością wzmocni rolę Klubu jako centrum życia społecznego i kulturalnego w osiedlu Grębałów. Ważnym efektem prowadzonych przez ten Klub działań będzie mapa społeczności lokalnej, stworzona pod kątem jej struktury demograficznej.

Informacje o bieżących działaniach projektowych będzie można zawsze znaleźć na www.krakownh.pl.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie