Konsultacje społeczne dotyczące wdrożenia Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w Krakowie.

Zarząd Transportu Publicznego – Dział Systemu Informacji Miejskiej we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące wdrożenia Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w Krakowie, którego zadaniem jest uporządkowanie oznakowania miejskiego w ramach jednolitych zasad graficznych i wzorniczych.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą, aby zamieszczone w załączeniu ogłoszenie konsultacyjne wraz z grafiką zostało przekazane do Rad Dzielnic Miasta Krakowa,  z prośbą o zamieszczenie na administrowanych przez nie dzielnicowych stronach internetowych oraz zamieszczenie samych ogłoszeń na tablicach informacyjnych, będących w dyspozycji danej Rady do dnia zakończenia konsultacji społecznych, czyli do dnia 12 marca 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dziewczynki w wieku 5-8 lat na BEZPŁATNE zajęcia sportowe w ramach programu UEFA Playmakers.

Jest to nowatorski program treningowy stworzony przez UEFA oraz firmę Disney, wykorzystujący znane na całym świecie opowiadania Disneya, aby zachęcić dziewczynki do aktywności fizycznej. Program UEFA Playmakers stosuje innowacyjne podejście do opowiadania historii z udziałem ukochanych postaci Disneya, aby pomóc większej liczbie dziewcząt spojrzeć na regularne ćwiczenia fizyczne i piłkę nożną jak na świetną zabawę.

Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 129 os. Na Wzgórzach 13 w każdy piątek o godz. 17:00. Pierwsze zajęcia już 5 marca 2021r.

W poniedziałek, 22 lutego planowane jest rozpoczęcie prac w zakresie przebudowy drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 129

Przebudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 129

W poniedziałek, 22 lutego br. planowane jest rozpoczęcie prac w zakresie przebudowy drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 129 (od skrzyżowania z ul. Architektów w kierunku garaży). Zadanie będzie realizowane w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych.

W ramach zdania przebudowana zostanie jezdnia, chodniki, zatoka parkingowa, podziemna infrastruktura techniczna oraz oświetlenie. Prace realizowane będą etapowo. Na etapie prac w ul. Architektów roboty będą prowadzone na chodniku (czasowe zamknięcia chodnika oraz zwężenie jezdni ul. Architektów). Przejezdność zostanie zachowana. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec maja 2021 r.

Zawiadomienie o kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Wydział Gospodarki Komunalnej w załączeniu przesyła pismo w sprawie Zawiadomień o kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników z przydomowych  oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zawiadomienie dostępne tutaj http://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zawiadomienie-dotyczące-kontroli-opróżniania-zbiorników-PMK.pdf

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie Sala obrad UMK, os. Zgody 2 25 lutego 2021r. godz. 18.00

Porządek obrad XXVIII Sesji
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
Sala obrad UMK, os. Zgody 2
25 lutego 2021r. godz. 18.00

 1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  4.1 zmiany uchwały Nr XXI/163/2020 z dnia 9 lipca 2020r. z późn. zm. w sprawie
  rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2021
  4.2 montażu progu zwalniającego na ul. Przymiarki w Krakowie
  4.3 likwidacji progu zwalniającego na ul. Freege’go w Krakowie
  4.4 montażu progów zwalniających na ul. Jagiełły w Krakowie
  4.5 powołania członka Rady Dzielnicy XVII w skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady
  Dzielnicy XVII
  4.6 powołania członka Rady Dzielnicy XVII w skład Komisji Spraw Mieszkaniowych Rady
  Dzielnicy XVII
 5. Interpelacje i zapytania
 6. Oświadczenia i

Projekty uchwał na sesję XXVIII do zapoznania tutajhttp://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/projekty-uchwał-na-XXVIII-sesję-25.02.2021r.pdf

Nabór Rachmistrzów spisowych

W nawiązaniu do ostatnich próśb w sprawie upowszechnienia informacji o trwającym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia na terenie Miasta Krakowa Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. informuję, że Centralne Biuro Spisowe podjęło decyzję o wydłużeniu terminu naboru do dnia 16 lutego 2021 r. więcej informacji tutaj https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=136932

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania skweru przy ul. Stanisława Rostworowskiego w Krakowie.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania skweru przy ul. Stanisława Rostworowskiego w Krakowie. Trwają do dnia 26 lutego 2021 roku.https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/891-skwer-przy-ul-rostworowskiego-konsultacje-spoleczne.html