rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Porządek obrad VI Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w siedzibie Rady Dzielnicy , os. Na Stoku 15 w Krakowie w dniu 25 Kwietnia 2024r. o godz. 18.oo

Porządek obrad VI Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w siedzibie Rady Dzielnicy , os. Na Stoku 15 w Krakowie w dniu 25 kwietnia 2024r. o godz. 18.oo 1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji2. Przedstawienie projektu porządku obrad3. Przyjęcie protokołów z...

Terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII w mc. kwiecień 2024r.

Komisje merytoryczne działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o Komisja...

7 Kwietnia 2024r. Koncert Paschalny Muzyczne Spotkania na Wzgórzach Krzesławickich

Koncert Paschalny - Muzyczne Spotkania na Wzgórzach Krzesławickich Piękno sztuki pełni rolę ewangelizacyjną w życiu Kościoła. Święty Jan Paweł II w liście do artystów pisał „Aby głosić orędzie, które powierzył mu Chrystus, (Kościół) potrzebuje sztuki.” – odpowiadając...

Dzielnica XVII                 Wzgórza Krzesławickie

Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XVII
,,Wzgórza Krzesławickie”
os. Na Stoku 15, Kraków 31-703

tel. 12 645 30 09
rada@dzielnica17.krakow.pl

Biuro Rady Dzielnicy XVII

pracuje w dniach

Poniedziałek

w godz. 9.oo – 15.oo

Wtorek w godz. 11.oo – 15.oo

Środa w godz. 9.oo – 15.oo

Czwartek w godz. 9.oo – 12.oo

Piątek w godz. 9.oo – 12.oo

 

 


i poprzez pocztę elektroniczną
rada@dzielnica17.krakow.pl

oraz w godzinach posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy jak również korespondencję można wrzucać do skrzynki w drzwiach siedziby dzielnicy

Mapa Dzielnicy XVII

Do 26 kwietnia br. można składać wnioski do PLANU OGÓLNEGO MIASTA KRAKOWA – należy złożyć nowe wnioski i tylko na obowiązującym wzorze druku dokumentu. W nieprzekraczalnym terminie 26 lutego – 26 kwietnia 2024r.

Do 26 kwietnia br. można składać wnioski do PLANU OGÓLNEGO MIASTA KRAKOWA należy złożyć nowe wnioski i tylko na obowiązującym wzorze druku dokumentu. W nieprzekraczalnym terminie 26 lutego - 26 kwietnia 2024r. Zgodnie z nowelizacją ustawy o planowaniu i...

czytaj dalej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu KANTOROWICE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KANTOROWICE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie w dniach od 27 lutego do 26 marca 2024 r.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu KANTOROWICE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KANTOROWICE" wraz z prognozą...

czytaj dalej

16 marca 2024 r. (sobota) w godz. 9:00 – 13:00, przy Zalewie Nowohuckim (ul. Bulwarowa) stanie krwiobus, do którego będzie można zgłosić się w celu oddania krwi. Serdecznie zapraszamy wszystkich pełnoletnich mieszkańców Dzielnicy (w wieku 18 do 65 lat) do udziału w Akcji Honorowego Krwiodawstwa organizowanej przez Hufiec ZHP Kraków – Nowa Huta.

16 marca 2024r. Serdecznie zapraszamy wszystkich pełnoletnich mieszkańców Dzielnicy (w wieku 18 do 65 lat) do udziału w Akcji Honorowego Krwiodawstwa organizowanej przez Hufiec ZHP Kraków - Nowa Huta. 16.03.2024 r. (sobota) w godz. 9:00 - 13:00, przy Zalewie...

czytaj dalej

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie