rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 7 czerwca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ZESŁAWICE – CEGIELNIA”

Prace nad sporządzeniem planu prowadzi WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 7 czerwca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZESŁAWICE - CEGIELNIA". Termin...

X Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie została zaplanowana na 29 sierpnia 2024r. na godz. 18.3o w siedzibie Straży Miejskiej , os. Na Stoku 1 w Krakowie.

X sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie została zaplanowana na 29 sierpnia 2024r. na godz. 18.3o w siedzibie Straży Miejskiej, os. Na Stoku 1 w Krakowie. 1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji2. Przedstawienie projektu porządku obrad3. Przyjęcie protokołów...

Porządek obrad IX Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie Rada Dzielnicy XVII, os. Na Stoku 15 w dniu 8 lipca 2024r. godz. 18.3o

Porządek obrad  IX  Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie Rada Dzielnicy XVII, os. Na Stoku 15 8 lipca 2024r. godz. 18.3o   Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji Przedstawienie projektu porządku obrad Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Podjęcie...

Dzielnica XVII                 Wzgórza Krzesławickie

Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XVII
,,Wzgórza Krzesławickie”
os. Na Stoku 15, Kraków 31-703

tel. 12 645 30 09
rada@dzielnica17.krakow.pl

Biuro Rady Dzielnicy XVII

przyjmuje strony w godzinach:

Poniedziałek w godz. 9.oo – 15.oo

Wtorek w godz. 11.oo – 15.oo

Środa w godz. 9.oo – 15.oo

Czwartek w godz. 9.oo – 12.oo

Piątek w godz. 9.oo – 12.oo

 

 


i poprzez pocztę elektroniczną
rada@dzielnica17.krakow.pl

oraz w godzinach posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy jak również korespondencję można wrzucać do skrzynki w drzwiach siedziby dzielnicy

Mapa Dzielnicy XVII

Zamknięcie ul. DARWINA w Krakowie

Zamknięcie ul. Darwina w Krakowie W dniu 22.06.2024 r. o godz. 7:00 zamknięta dla ruchu publicznego zostanie ul. K.Darwina w Krakowie na odcinku ok.250 m od skrzyżowania z ul. Kocmyrzowską. Objazd zostanie wyznaczony przez ul. Kocmyrzowską, ul. Łowińskiego i ul....

czytaj dalej

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Budowa Drogi S7 – Widoma Kraków

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
27 sierpnia godz. 18.00

Komisja Infrastruktury
26 sierpnia godz. 19.0o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
28 sierpnia godz. 18.30

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
26 sierpnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
28 sierpnia godz. 18.00

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
27 sierpnia godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
29 sierpnia godz. 17.45 (w siedzibie Straży Miejskiej Na Stoku 1)

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

X  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 29 sierpnia 2024r, na godz. 18.3o

w siedzibie Straży Miejskiej na I piętrze sala konferencyjna

os. Na Stoku 1 w Krakowie