rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Zbiornik retencyjny „Zesławice”

Zbiornik retencyjny "Zesławice"Zbiorniki Zesławice (nr 1 – zachodni oraz nr 2 – wschodni) – dwa zbiorniki retencyjne wody pitnej w Zesławicach na rzece Dłubni w kilometrze 9,03. Akweny oddzielone są od siebie nasypem o szerokości ok. 15 m i wysokości 1 m. W środkowej części zbiorników nasyp posiada szerokie obniżenie oraz wloty zamykane kratą, co umożliwia wymianę wody między zbiornikami przy normalnym napełnieniu. Zbiornik Zesławice nr 2 pełni awaryjną funkcję zbiornika wody pitnej.

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie