rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

UCHWAŁY RADY DZIELNICY XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE 2024 – 2028

Podjęte Uchwały na  VII Sesji przez Rade Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie — IX kadencji R. Dz. XVII w latach 2023 -2028
na posiedzeniu  w dniu 23 maja 2024r.
w sprawach:

Uchwała nr 48 / VI / 2024  W sprawie;  …opinii do projektu drogowego dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Morcinka w zakresie budowy pasa środkowego wraz z budową chodnika do ul. Kantorowickiej i budowa zjazdu w Krakowie”

Uchwała nr 47 / VI / 2024  W sprawie;  …korekty na zadaniach Rady Dzielnicy XVII w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym do realizacji w latach 2022 – 2025

Uchwała nr 46 / VI / 2024 W sprawie;  …w sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2024

Uchwała nr 45 / VI / 2024 W sprawie;  …wniosków do sporządzanego projektu Planu Ogólnego Miasta Krakowa

Uchwała nr 44 / VI / 2024 W sprawie;  …wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2025

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————Podjęte Uchwały na  VI Sesji przez Rade Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie — IX kadencji R. Dz. XVII w latach 2023 -2028
na posiedzeniu  w dniu 25 kwietnia 2024r.
w sprawach:

Uchwała nr 43 / VI / 2024  W sprawie;  …regulacji stanu prawnego działki nr 394 obręb 44 Nowa Huta przy ul. Przebindowskiego w Krakowie.

Uchwała nr 42 / VI / 2024 W sprawie;  …wniosku o budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 os. Na Stoku 52 w Krakowie

Uchwała nr 41 / VI / 2024 W sprawie;  …korekty nazwy na zadania Dzielnicy XVII w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym do realizacji w latach 2022 – 2025

Uchwała nr 40 / VI / 2024 W sprawie;  …korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2024

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————

Podjęte Uchwały na  V Sesji przez Rade Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie — IX kadencji R. Dz. XVII w latach 2023 -2028
na posiedzeniu  w dniu w dniu 25 marzec 2024r.
w sprawach:

Uchwała nr 39/V/2024 W sprawie …wskazania zadań do realizacji w ramach zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2024

Uchwała nr 38/V/2024 W sprawie …przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia”

Uchwała nr 37/V/2024 W sprawie …przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia profilaktyki zdrowotnej”

Uchwała nr 35/V/2024 W sprawie …sprawozdania z działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2023

Uchwała nr 34/V/2024 W sprawie …zmiany uchwały Nr LVII/306/2023 z dnia 6 lipca 2023r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2024

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————

Podjęte Uchwały na  IV Sesji przez Rade Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie — IX kadencji R. Dz. XVII w latach 2023 -2028
na posiedzeniu  w dniu w dniu 25 luty 2024r.
w sprawach:

Uchwała nr 33/IV/2024 W sprawie …powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej Rady Dzielnicy XVII

Uchwała nr 32/IV/2024 W sprawie …powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Uchwała nr 31/IV/2024 W sprawie …powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Uchwała nr 30/IV/2024 W sprawie …powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Uchwała nr 29/IV/2024 W sprawie …powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Uchwała nr 28/IV/2024 W sprawie …powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Uchwała nr 27/IV/2024 W sprawie ..powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Transportu Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Uchwała nr 26/IV/2024 W sprawie …korekty wniosków do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2022 – 2025

Uchwała nr 25/IV/2024 W sprawie …korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2024

Uchwała nr 24/IV/2024 W sprawie …wniosków do sporządzanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Wzgórza Krzesławickie” w Krakowie

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————

Podjęte Uchwały na  III Sesji przez Rade Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie — IX kadencji R. Dz. XVII w latach 2023 -2028
na posiedzeniu  w dniu w dniu 25 stycznia 2024r.
w sprawach:

Uchwała nr 23/III/2024 W sprawie …przystąpienia do XI edycji Budżetu Obywatelskiego

Uchwała nr 22/III/2024 W sprawie …powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVII

Uchwała nr 21/III/2024 W sprawie …powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej Rady Dzielnicy XVII

Uchwała nr 20/III/2024 W sprawie …powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Uchwała nr 19/III/2024 W sprawie …powołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Uchwała nr 18/III/2024 W sprawie …powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Uchwała nr 17/III/2024 W sprawie …powołania Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Uchwała nr 16/III/2024 W sprawie ..powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Uchwała nr 15/II/2024 W sprawie …powołania Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Transportu Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Uchwała nr 14/III/2024 W sprawie …rezygnacji z zadania inwestycyjnego Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego do realizacji w latach 2024 – 2025

Uchwała nr 13/III/2024 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2024

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————

Podjęte Uchwały na   II Sesji przez Rade Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie — IX kadencji R. Dz. XVII w latach 2023 -2028
na posiedzeniu  w dniu w dniu  11 stycznia 2024r.
w sprawach:

Uchwała nr 12/II/2024 W sprawie …wyboru komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 11/II/2024 W sprawie …wyboru komisji Budżetu Obywatelskiego

Uchwała nr 10/II/2024 W sprawie …wyboru komisji Spraw Społecznych i Zdrowia

Uchwała nr 9/II/2024 W sprawie …wyboru komisji Ochrony Środowiska

Uchwała nr 8/II/2024 W sprawie …wyboru komisji Kultury, Oświaty i Sportu

Uchwała nr 7/II/2024 W sprawie …wyboru komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego

Uchwała nr 6/II/2024 W sprawie …wyboru komisji Infrastruktury

Uchwała nr 5/II/2024 W sprawie …wyboru komisji Planowania Przestrzennego i Transportu

Uchwała nr 4/II/2024 W sprawie …upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Uchwała nr 3/II/2024 W sprawie …wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVII   

Uchwała nr 2/II/2024 W sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVII

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————

Podjęte Uchwały na    I Sesji przez Rade Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie — IX kadencji R. Dz. XVII w latach 2023 -2028
na posiedzeniu  w dniu w dniu  4 stycznia 2024r.
w sprawach:

Uchwała nr 1/I/2024 W sprawie … wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————

IX kadencja Rady Dzielnicy XVII w latach 2023- 2028—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

Uchwały z LXI  Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 16 listopada 2023r.
w sprawach:

Uchwała nr LXI/320/2023 W sprawie wskazania zadań do realizacji w ramach zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2023

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————Uchwały z LX Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 26 października 2023r.
w sprawach:

Uchwała nr LX/319/2023 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2024

Uchwała nr LX/318/2023 W sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2023 – 2025

Uchwała nr LX/317/2023 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2023

Uchwała nr LX/316/2023 W sprawie likwidacji progu zwalniającego na ul. Zagościniec w Krakowie

Uchwała nr LX/315/2023 W sprawie wniosku o wprowadzenie zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Łowińskiego”

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————

Uchwały z LIX Nadzwyczajnej Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 13 września 2023r.
w sprawach:

Uchwała nr LIX/314/2023 W sprawie …korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2023 – 2024

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————

Uchwały z LVIII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 31 sierpnia 2023r.
w sprawach:

Uchwała nr LVIII/313/2023 W sprawie …korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2024

Uchwała nr LVIII/312/2023 W sprawie …korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2023 – 2024

Uchwała nr LVIII/311/2023 W sprawie …korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2023

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————

Uchwały z LVII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 6 lipca 2023r.
w sprawach:

Uchwała nr LVII/310/2023 W sprawie …funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy XVII na czas wyłączenia pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie

Uchwała nr LVII/309/2023 W sprawie …uchylenia uchwały Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie Nr LV/302/2023 z dnia 25 maja 2023r.

Uchwała nr LVII/308/2023 W sprawie …korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2023

Uchwała nr LVII/307/2023 W sprawie …wniosków do wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2023 – 2025.

Uchwała nr LVII/306/2023 W sprawie …rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2024.

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————

Uchwały z LVI Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 29 czerwca 2023r.
w sprawach:

Uchwała nr LVI/305/2023 W sprawie …korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2023

Uchwała nr LVI/304/2023 W sprawie …nadania nazwy ulicy na terenie Dzielnicy XVII imieniem Stanisława Frasia

Uchwała nr LVI/303/2023 W sprawie …okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2023r

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————Uchwały z LV Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 25 Maja 2023r.
w sprawach:

Uchwała nr LV/302/2023 W sprawie …wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2024 – 2025

Uchwała nr LV/301/2023 W sprawie …wskazania zadań do realizacji w ramach zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2023

Uchwała nr LV/300/2023 W sprawie …wniosku o wykonanie w roku 2024 w ramach programu „Modernizacji dróg na terenie Miasta Kraków” zadania pn. ”Remont ul. Czerwonego Kapturka w Krakowie”

Uchwała nr LV/299/2023 W sprawie …wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2024

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z LIV Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 27 Kwietnia 2023r.
w sprawach:

Uchwała nr LIIV/298/2023 W sprawie …opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Niebyła – Na Wzgórzach”

Uchwała nr LIV/297/2023 W sprawie …korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2023

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z LIII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 30 Marca 2023r.
w sprawach:

Uchwała nr LIII/296/2023 W sprawie …wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa ulicy Burzowej w Krakowie”

Uchwała nr LIII/295/2023 W sprawie …wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa ul. Luborzyckiej na odcinku od nr 52 do ul. Pruskiej w Krakowie’’

Uchwała nr LIII/294/2023 W sprawie …korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2023

Uchwała nr LIII/293/2023 W sprawie …likwidacji wyspowych progów zwalniających na ul. Jagiełły w Krakowie

Uchwała nr LIII/292/2023 W sprawie …nominacji do nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2022

Uchwała nr LIII/291/2023 W sprawie …sprawozdania z działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2022

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z LII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 23 Lutego 2023r.
w sprawach:

Uchwała nr LII/290/2023 W sprawie wprowadzenia obustronnego zakazu zatrzymywania się znak ,,B-36” na ul. Niewielkiej w Krakowie

Uchwała nr LII/289/2023 W sprawie wprowadzenia obustronnego zakazu zatrzymywania się znak „B-36” na ulicy Darwina w Krakowie

Uchwała nr LII/287/2023 W sprawie uzupełnienia organizacji ruchu  o oznakowanie ,,Strefa Zamieszkania” na działce drogowej nr 516/2 i nr 134/9  obr 11 Nowa Huta w Krakowie

Uchwała nr LII287/2023 W sprawie Korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2023

Uchwała nr LII/286/2023 W sprawie przystąpienia do X edycji Budżetu Obywatelskiego

Uchwała nr LII/285/2023 W sprawie zmiany uchwały Nr XLV/265/2022 z dnia 12 lipca 2022r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2023

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z LI Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 26 stycznia 2023r.
w sprawach:

Uchwała nr LI/284/2023 W sprawie montażu progów zwalniających wyspowych na ul. Węgrzynowickiej w Krakowie

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z L Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 15 grudnia 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr L/283/2022 W sprawie wskazania zadań do realizacji w ramach zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2023

Uchwała nr L/282/2022 W sprawie nadania nazwy parku na terenie Dzielnicy XVII imieniem Jana Matejki

Uchwała nr L/281/2022 W sprawie  wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa ul. Niebyłej Krakowie’’

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XLIX Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 24 listopada 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XLIX/280/2022 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2022

Uchwała nr XLIX/279/2022 W sprawie opinii do projektu inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Jasełkowej””

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XLVIII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 27 października 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XLVIII/278/2022 W sprawie opinii do projektu inwestycji pn Rozbudowa ul. Pankiewicza

Uchwała nr XLVIII/277/2022 W sprawie opinii do projektu inwestycji pn Rozbudowa ul. Kantorowickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od mostu na rzece Baranówce do granic Gminy Miejskiej Kraków

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XLVII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 29 września 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XLVII/276/2022 W sprawie opinii do projektu koncepcji programowo – przestrzennej, budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie – faza II.

Uchwała nr XLVII/275/2022 W sprawie opinii do projektu adaptacji i modernizacji zabytkowego Dworu Badenich w Wadowie, ul. Glinik63 w Krakowie

Uchwała nr XLVII/274/2022 W sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej { prognozy Finansowej i Wieloletniego Plany Finansowego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2022 – 2023

Uchwała nr XLVII/273/2022 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2023

Uchwała nr XLVII/272/2022 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2022

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XLVI Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 31 sierpnia 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XLVI/271/2022 W sprawie opinii do projektu inwestycji rozbudowy odcinka ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie w rejonie skrzyżowania ul. Bukszpanowej do granic Miasta

Uchwała nr XLVI/270/2022 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2023

Uchwała nr XLVI/269/2022 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2022

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XLV Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 12 lipca 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XLV/268/2022 W sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Uchwała nr XLV/267/2022 W sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2022 – 2024

Uchwała nr XLV/266/2022 W sprawie wskazania zadań do realizacji w ramach zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2022

Uchwała nr XLV/265/2022 W sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2023

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XLIV Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 23 czerwca 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XLIV/264/2022 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2022

Uchwała nr XLIV/263/2022 W sprawie opinii dla inwestycji „Budowa budynku produkcyjno – magazynowego przy ul. Morcinka w Krakowie”

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XLIII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 26 maja 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XLIII/262/2022 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2022

Uchwała nr XLIII/261/2022 W sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2023

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XLII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 kwietnia 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XLII/260/2022 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2022

Uchwała nr XLII/259/2022 W sprawie organizacji ruchu na ul. Stary Gościniec

Uchwała nr XLII/258/2022 W sprawie podziału środków finansowych na obsługę dzielnic w roku 2022

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XLI Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 31 marca 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XLI/257/2022 W sprawie montażu progów zwalniających na ul. Architektów w Krakowie

Uchwała nr XLI/256/2022 W sprawie ograniczenia prędkości na ul. Morwowej w Krakowie

Uchwała nr XLI/255/2022 W sprawie opinii do koncepcji budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie

Uchwała nr XLI/254/2022 W sprawie opinii do projektu planu „Rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od styku z drogą ekspresową S7 w rej. skrzyżowania z ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obręb 11 Nowa Huta w rejonie ul. Bukszpanowej”

Uchwała nr XLI/253/2022 W sprawie projektu budżetu obywatelskiego nr BO.D17.16/20 pn. ,,Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. około 180 mb”

Uchwała nr XLI/252/2022 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2022

Uchwała nr XLI/251/2022 W sprawie sprawozdania z działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2021

Uchwała nr XLI/250/2022 W sprawie przystąpienia do IX edycji Budżetu Obywatelskiego  

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XL Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 23 luty 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XL/249/2022 W sprawie wskazania zadań do realizacji w ramach zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2022

Uchwała nr XL/248/2022 W sprawie korekty podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2022

Uchwała nr XL/247/2022 W sprawie  zmiany uchwały Nr XXXIII/219/2021 z dnia 9 lipca 2021r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2022

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XXXIX Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 27 stycznia 2022r.
w sprawach:

Uchwała nr XXXIX/246/2022 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2022

Uchwała nr XXXIX/245/2022 W sprawie organizacji ruchu na ul. Wadowskiej w Krakowie, na odcinku od ul. Glinik do granicy Miasta Krakowa z gminą Kocmyrzów – Luborzyca

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XXXVIII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 16 grudnia 2021r.
w sprawach:

Uchwała nr XXXVIII/244/2021 W sprawie wskazania zadań do realizacji w ramach zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2022.

Uchwała nr XXXVIII/243/2021 W sprawie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Niebyła – Na Wzgórzach”.

.Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XXXVII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 25 listopada 2021r.
w sprawach:

Uchwała nr XXXVII/242/2021 W sprawie korekty zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2021.

Uchwała nr XXXVII/241/2021 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2021.

Uchwała nr XXXVII/240/2021 W sprawie montażu progów zwalniających na ul. Spławy w Krakowie.

Uchwała nr XXXVII/239/2021 W sprawie korekty podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2022.

Uchwała nr XXXVII/238/2021 W sprawie montażu zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2021.

.Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XXXVI Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 października 2021r.
w sprawach:

.Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XXXV Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 30 września 2021r.
w sprawach:

Uchwała nr XXXV/237/2021 W sprawie budowy ,,Skateparku” w osiedlu Łuczanowice na działce gminnej nr 243 obr.15 jedn. ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie.

Uchwała nr XXXV/236/2021 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2021.

Uchwała nr XXXV/235/2021 W sprawie opinii dla inwestycji pn.”Budowa dwóch budynków magazynowych oraz budynku szkoleniowego z zapleczem gastronomicznym i noclegowym przy ul. Łuczanowickiej w Krakowie.

Uchwała nr XXXV/234/2021 W sprawie montażu znaku B-35 „zakaz postoju” na drodze pomiędzy os. Na Wzgórzach a Parkiem Zielony Jar w Krakowie.

Uchwała nr XXXV/233/2021 W sprawie wprowadzenia strefy ograniczonej prędkości tempo 30km/h w os. Łuczanowice w Krakowie.

Uchwała nr XXXV/232/2021 W sprawie montażu progów zwalniających w os. Łuczanowice w Krakowie na ul. Braci Polskich i ul. Godebskiego.

.Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XXXIV Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 26 sierpnia 2021r.
w sprawach:

Uchwała nr XXXIV/231/2021 W sprawie
podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2022.

Uchwała nr XXXIV/230/2021 W sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVII.

.Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XXXIII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 09 lipca 2021r. w sprawach:

Uchwała nr XXXIII/229/2021 W sprawie wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn. „Budowa zbiorników retencyjnych, odwodnień terenów i rozbudowa dróg wraz z budową odwodnienia w osiedlach Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Kantorowice, Wadów, Węgrzynowice i Zesławice w Krakowie”

Uchwała nr XXXIII/228/2021 W sprawie opracowania koncepcji odwodnień terenów położonych na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie – zadanie pn. „Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów zlewni rzeki Baranówka, Strugi Rusieckiej oraz Potoku Kościelnickiego zlokalizowanych na terenie Dzielnicy XVII w Krakowie”

Uchwała nr XXXIII/227/2021 W sprawie opracowania koncepcji rozbudowy układu drogowego dla strzeżonego przejazdu kolejowego na ul. Blokowej w Krakowie

Uchwała nr XXXIII/226/2021 W sprawie wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn. „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej od ul. Bukszpanowej w Krakowie do osiedla Prusy w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca”

Uchwała nr XXXIII/225/2021 W sprawie udziału Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w konsultacjach dotyczących opiniowania prac projektowych budowy i następnie realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej od węzła drogi S7 – Grębałów do ul. Bukszpanowej w Krakowie

Uchwała nr XXXIII/224/2021 W sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2021

Uchwała nr XXXIII/223/2021 W sprawie zmiany Uchwały Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie Nr XX/161/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie ustawienia znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” na ul. Petöfiego w Krakowie

Uchwała nr XXXIII/222/2021 W sprawie montażu progów wyspowych na ul. Lubockiej w Krakowie

Uchwała nr XXXIII/221/2021 W sprawie wprowadzenia „strefy zamieszkania” na ul. Geodetów na odcinku od ul. Kantorowickiej w kierunku pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie w Krakowie

Uchwała nr XXXIII/220/2021 W sprawie korekty zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2021

Uchwała nr XXXIII/219/2021 W sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2022.

.Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XXXII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawach:

Uchwała nr XXXII/218/2021 W sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w związku z planem uruchomienia linii autobusowej do os. Grębałów.
Uchwała nr XXXII/217/2021 W sprawie opinii dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na działkach przy ul. Architektów w Krakowie”
Uchwała nr XXXII/216/2021 W sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————Uchwały z XXXI Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 27 maja 2021r. w sprawach:

Uchwała nr XXXI/215/2021 W sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2022
Uchwała nr XXXI/214/2021 W sprawie ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2022
Uchwała nr XXXI/213/2021 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2021
Uchwała nr XXXI/212/2021 W sprawie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kombinat”

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

——————————————————————————————————-

Uchwały z XXX Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 kwiecień 2021r. w sprawach:

Uchwała nr XXX/211/2021 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2021
Uchwała nr XXX/210/2021 W sprawie opinii do projektu inwestycji pn. „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych oraz przebudowa ciągów pieszych na działkach nr 300/1, 300/2, 294/6 obręb 0010 Nowa Huta jednostka ewidencyjna 126103_9 w Krakowie”
Uchwała nr XXX/209/2021 W sprawie ustalenia ostatecznej listy rankingowej zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!” w roku 2021

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXIX Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 25 marzec 2021r. w sprawach:

Uchwała nr XXIX/208/2021 W sprawie przystąpienia do VIII edycji budżetu obywatelskiego
Uchwała nr XXIX/207/2021 W sprawie sprawozdania z działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2020
Uchwała nr XXIX/206/2021 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2021
Uchwała nr XXIX/205/2021 W sprawie ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy XVII na rok 2021

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXVIII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 25 luty 2021r. w sprawach:

Uchwała nr XXVIII/204/2021 W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/163/2020 z dnia 9 lipca 2020r. z późn. zmianami. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2021
Uchwała nr XXVIII/203/2021 W sprawie montażu progu zwalniającego na ul. Przymiarki w Krakowie
Uchwała nr XXVIII/202/2021 W sprawie likwidacji progu zwalniającego na ul. Freege’go w Krakowie
Uchwała nr XXVIII/201/2021 W sprawie montażu progów zwalniających na ul. Jagiełły w Krakowie
Uchwała nr XXVIII/200/2021 W sprawie powołania członka Rady Dzielnicy XVII w skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy XVII
Uchwała nr XXVIII/199/2021 W sprawie powołania członka Rady Dzielnicy XVII w skład Komisji Spraw Mieszkaniowych Rady Dzielnicy XVII
Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXVII Sesji  —  VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawach:

Uchwała nr XXVII/198/2021 W sprawie wstąpienia Pana Grzegorza Czekaja do składu osobowego Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Uchwała nr XXVII/197/2021 W sprawie wprowadzenie do budżetu Miasta Krakowa zadania pn. „Wymiana opraw oświetlenia parkowego na typ LED w Parku Zielony Jar im. ,,Wandy” w Krakowie

Uchwała nr XXVII/196/2021 W sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2021

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj
—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXVI Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawach:

Uchwała nr XXVI/195/2020 W sprawie opinii do projektu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej – al. Solidarności w Krakowie w granicach istniejącego pasa drogowego„

Uchwała nr XXVI/194/2020 W sprawie opinii do projektu inwestycji pn. „Rozbudowa istniejącego układu drogowego po terenie działki nr 2/34, 302/1, 302/2 obr. 4 Nowa Huta przy ul. G. Morcinka w Krakowie„

Uchwała nr XXVI/193/2020 W sprawie opinii do projektu zadania pn. „Budowa chodników w ciągu ul. Lubockiej w Krakowie” w ramach „Programu budowy chodników”miany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2021

Uchwała nr XXVI/192/2020 W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Dzielnicy XVII w okręgu wyborczym nr 4

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————Uchwały z XXV Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 26 listopada 2020r. w sprawach:

Uchwała nr XXV/192/2020 W sprawie korekty zadań Dzielnicy XVII na rok 2020

Uchwała nr XXV/191/2020 W sprawie wskazania ulic do „Programu budowy chodników” na terenie Dzielnicy XVII

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-
Uchwały z XXIV Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 29 października 2020r. w sprawach:

 • opinii dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gustawa Morcinka w Krakowie”

 • opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łowińskiego”

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa chodnika wzdłuż południowej strony ulicy Łuczanowickiej działka drogowa nr 206/5 obr. 14 jedn. ew. Nowa Huta i wzdłuż ul. Godebskiego, działka drogowa nr 218 obr 15 jedn. ewid. Nowa Huta do pętli autobusowej w os. Łuczanowice”

 • zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2020

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami
—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXIII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 23 września 2020r. w sprawach:

 • wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na ul. Jubileuszowej na ruch jednokierunkowy od ul. Stycznej do ul. Grębałowskiej w Krakowie

 • montażu szykany na ul. Łuczanowickiej w Krakowie

 • rozbudowy sieci wodociągowej w os. Łuczanowice w Krakowie

 • uchylenia Uchwały XXII/170/2020 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2020r.w sprawie korekty zadań Dzielnicy XVII na rok 2021

 • korekty zadań Dzielnicy XVII na rok 2021

 • korekty zadań Dzielnicy XVII na rok 2020

 • korekty podziału środków finansowych na zadaniu Obsługa Dzielnic w rok 2021

 • opinii do projektu BO.DZ17.30/2019 pn. Ławeczki z widokiem

 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w roku 2020

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawach:

 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie” w roku 2020

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

 • wydania opinii do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic

 • korekty zadań Dzielnicy XVII na rok 2021

 • podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2021

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Jasełkowej w Krakowie wraz z budową odwodnienia’

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Zaradnej w Krakowie wraz z budową odwodnienia’

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Wodocza w Krakowie wraz z budową odwodnienia’

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Kulinowskiej w Krakowie wraz z budową odwodnienia’

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Żonkilowej w Krakowie wraz z budową odwodnienia’

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami
—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXI Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 09 lipca 2020r. w sprawach:

 • rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2021

 • zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego na os. Na Wzgórzach

 • opinii do wniosku Budżetu Obywatelskiego BO.D17.7/20

 • zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2020

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami
—————————————————————————————————————-

Uchwały z XX Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawach:

 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2020

 • opinii dot. ewentualnego zbycia działki nr 841/89 obręb 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. St. A. Poniatowskiego w Krakowie

 • ustawienia znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Petofiego w Krakowie

 • wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na zadaniu inwestycyjnym Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XIX Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 maja 2020r. w sprawach:

 • wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2021

 • ustawania znaku „zakaz postoju” na odcinku ul. Grębałowskiej w Krakowie

 • opinii dot. ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 514 obręb 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Jana Olbrachta w Krakowie

 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2020

 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2021

 • rezygnacji z członkostwa w Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVII

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XVIII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawach:

 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2020

 • sprawozdania z działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2019

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Folwarcznej, na działce gminnej nr 320/2 obręb 11 Nowa Huta w Krakowie”

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Irzykowskiego w Krakowie’

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Kamberskiego w Krakowie

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Luborzyckiej w Krakowie”

 • progu zwalniającego na ul. Wadowskiej w Krakowie

 • przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa sięgacza ul. Gustawa Morcinka na działce nr 3/10 obr. 4 Nowa Huta w Krakowie

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa sięgacza ul. Gustawa Morcinka na działkach nr 176/10, 177/5, 178/2, 179/2, 180/4 obr. 3 Nowa Huta w Krakowie

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa
  ul. Przebindowskiego w Krakowie’

 • zmiany „punktowej” w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach 1 i 2 obręb 12 Nowa Huta w Krakowie z przeznaczeniem terenu tych działek pod miejską infrastrukturę komunikacyjną

 • ustalenia ostatecznej listy rankingowej zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!” w roku 2020

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XVII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 20 lutego 2020r. w sprawach:

 • zmiany uchwały Nr X/93/2019 z dnia 11 lipca 2019r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2020

 • przebudowy ul. Wańkowicza na odcinku od nr 52 do al. Solidarności w Krakowie

 • wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVII

 • rezygnacji z członkostwa w Komisji Spraw Mieszkaniowych Rady Dzielnicy XVII

 • opinii dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Morcinka/Kantorowickiej w Krakowie

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XVI Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 23 Stycznia 2020r. w sprawach:

 • powołania Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Dzielnicy XVII

 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w roku 2020

 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2020

 • zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.1023.2019.BS

 • odwołania członka Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XV Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawach:

 • uzupełnienia składu Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami
—————————————————————————————————————Uchwały z XIV Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 Listopada 2019r. w sprawach:

 • ustawienia „szykan” na ul. Kantorowickiej
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-07.7123.813.2019.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.826.2019.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-07.7123.853.2019.AD
 • zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-07.7123.857.2019.AT
 • rezygnacji z członkostwa w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie


Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uhwały z XIII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 24 Października 2019r. w sprawach:

 • wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na odcinku ul. Stokowej od nr 12 do nr 22 na ruch jednokierunkowy od ul. Twaroga w kierunku ul. Studziennej
 • opinii dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 129 w Krakowie
 • inwestycji na działkach nr 12/1 i 12/13 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Blokowej 3 w Krakowie


Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 26 Września 2019r. w sprawach:

 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2019
 • ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2019
 • zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś !” w roku 2019
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Glinik zgodnie z pismem ML-07.7123.674.2019.AT
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-07.7123.692.2019.AT
 • rekonstrukcji kapliczki przy ulicy Łuczanowickiej w Krakowie
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa w roku 2020, oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn. „Remont kapitalny infrastruktury oświetlenia osiedlowego na terenie osiedli Na Stoku i  Na Wzgórzach”
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa w roku 2020,  oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn. „Wymiana opraw oświetlenia parkowego na typ LED w Parku Zielony Jar im. ,,Wandy”
 • pozostawienia w zasobie Gminy Miejskiej Kraków działki nr 320/2 obręb 11 Nowa Huta w Krakowie
 • remontów alejek i chodników znajdujących się na terenach zielonych w Dzielnicy XVII będących w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

 Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XI Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawach:

 • zmian w organizacji ruchu na ul. Petöfiego w Krakowie.
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Glinik od ul. Bystronia do ul. Pankiewicza w Krakowie”
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Glinik na odcinku od ul. Wadowskiej do ul. Spławy w Krakowie”
 • zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2019I
 • podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2020
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 110/136 oraz części działki nr 305/4 obręb 4 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Zakole
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 328/36 obręb 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Jana Kazimierza
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 895 oraz części działki nr 676/4 położonych w obrębie 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. M. Samozwaniec
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 270 położonej w obrębie 44 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Wańkowicza
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Odwodnienia, udrożnienia rowów wg wskazań Dzielnicy” w roku 2020
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Dobudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy” w roku 2020
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2020
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-07.7123.355.2019.BS

 Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z X Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 11 lipca 2019r. w sprawach:

 • wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na  ulicy Kosów Krakowie na ruch jednokierunkowy w kierunku ulicy Glinik
 • rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2020
 • powołania członka Rady Dzielnicy XVII w skład Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVII
 • powołania członka Rady Dzielnicy XVII w skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych   Rady Dzielnicy XVII

 Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z IX Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.356.2019.AT
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.363.2019.AT
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.365.2019.AT
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Budowa drogi publicznej stanowiącej połączenie ul. Niebyłej z ul. Architektów”

 Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z VIII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 30 maja 2019r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.279.2019.AD
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-07.7123.310.2019.AT
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.313.2019.AT
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-07.7123.339.2019.AD
 • wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2020
 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2019
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonych jako  328/58/A  oraz 328/58/B obręb 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Leszka Białego
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 328/61 obręb 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Leszka Białego
 • wniosku o wykonanie nakładki asfaltowej oraz pobocza na ul. Kantorowickiej na odcinku od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Osieckiego w Krakowie
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Studziennej w Krakowie”
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Folwarcznej w Krakowie”
 • wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łowińskiego”
 • opinii dot. Inicjatywy Lokalnej organizowanej na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie pt. „Społeczne wydawnictwo lokalne – Gazetka”
 • montażu progów zwalniających na ul. Kantorowickiej w Krakowie

 Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————

Uchwały z VII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawach:

 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2019
 • wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2019 – 2020
 • funkcjonowania autobusu linii 110

 • ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2019
 • ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś !”
 • przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego

 Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z VI Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 marzec 2019r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej  zgodnie z pismem ML-10.7123.95.2019.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej  zgodnie z pismem ML-10.7123.134.2019.BS
 • rozdysponowania rezerwy na zadaniach  Dzielnicy XVII w roku 2019
 • sprawozdania z działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2018
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.158.2019.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.162.2019.BS

 Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z V Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 luty 2019r. w sprawach:

 • montażu progów zwalniających wyspowych na ul. Lubockiej w Krakowie

 • montażu znaków zakazu zatrzymywania się na odcinku ul. Wańkowicza od przystanku Krzesławice Młyn do Al. Solidarności
 • wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na ulicy Grębałowskiej, na odcinku od ul. Luborzyckiej do ul. Kocmyrzowskiej, na ruch jednokierunkowy w kierunku ulicy Kocmyrzowskiej
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.3.2019.AT
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.15.2019.BS

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.31.2019.AT
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej  zgodnie z pismem ML-10.7123.42.2019.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku  zgodnie z pismem ML-10.7123.71.2019.BS
 • przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych” na lata 2019 – 2023
 • przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”  na lata 2019-2023
 • przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia”  na lata 2019 – 2023
 • przyjęcia „Dzielnicowego programu robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1 lit. c” (drogi wewnętrzne i drogi dojazdowe) na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2019
 • opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Rozbudowa hali magazynowej o część magazynową i biurową, budowa hali magazynowo – biurowej oraz portierni wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi: wod-kan, gaz, c.o., elektryki, wentylacji mechanicznej, budowie nowego układu komunikacyjnego na działkach nr 430/1, 430/6, 430/12, 430/13, 162/16 obr. 44 przy ul. Łowińskiego w Krakowie”
 • ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2019
 • zmiany uchwały Nr XLVII/398/2018 z dnia 19 lipca 2018r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie na rok 2019
 • renowacji Dworku w Wadowie
 • wskazania lokalizacji  dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy XVII, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z  o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowywanego przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych
 • wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do składu Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa

Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z IV Sesji      —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-10.7123.502.2018.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.888.2018.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.890.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-10.7123.911.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.968.2018.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.978.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.986.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.993.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.994.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.996.2018.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-10.7123.1012.2018BSM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.1056.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.1080.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.1085.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.1100.2018.AT
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 109/1 położonej w obrębie 44jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Wańkowicza
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 681 położonej w obrębie 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy M. Samozwaniec
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 841/155 położonej w obrębie 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Władysława Jagiełły
 • zmiany siedziby Rady i Zarządu Dzielnicy XVII

Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami 

—————————————————————————————————————-

Uchwały z III Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawach:

 • powołania Przewodniczącego Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XVII
 • powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki Rady Dzielnicy XVII
 • powołania Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Dzielnicy XVII
 • powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Mieszkaniowych Rady Dzielnicy XVII
 • powołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVII
 • powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy XVII
 • powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVII
 • powołania Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVII

Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z II Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawach:

 • 4.1 w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 • 4.2 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVII
 • 4.3 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVII
 • 4.4 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVII
 • 4.5 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVII
 • 4.6 powołania Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.7 powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.8 powołania Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.9 powołania Komisji Spraw Mieszkaniowych, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.10 powołania Komisji Ochrony Środowiska, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.11 powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.11 powołania Komisji Rewizyjnej, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.12 powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.13 upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z  I Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie:

 • Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
4 czerwca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
3 i 17 czerwca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
5 i 19 czerwca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
10 czerwca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
12 czerwca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
11 czerwca godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
11 czerwca godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VIII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 20 czerwca 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie