rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Zarząd Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Andrzej Dziedzic

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVII           (9 kadencji w latach 2023 – 2028)

Odpowiedzialny za:
– Całokształt pracy Rady i Zarządu Dzielnicy XVII
– Finanse i Budżet Dzielnicy XVII

– za prace Komisji Infrastruktury                                        – za prace Komisji Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej

Dyżur Poniedziałek  i  Środa  w godzinach  14.oo – 15.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie

po uzgodnieniu terminu w sekretariacie Rady Dzielnicy  

nr tel 12 / 645 30 09

Biuletyny Informacji Publicznej w Krakowie

Jerzy Wójcik

Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XVII  (9 kadencji w latach 2023 – 2028)

Odpowiedzialny za:

za prace Komisji Planowania Przestrzennego i Transportu                                                                          – za prace Komisji Ochrony Środowiska                            – za prace Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia

Dyżur w pierwszy i drugi wtorek miesiąca

w godz.18.oo – 18.3o

oraz druga środa miesiąca

w godz.18.oo – 18.3o

Wiesław Wojnarski

Członek Zarządu Dzielnicy XVII                                   (9 kadencji w latach 2023 – 2028)

Odpowiedzialny za:

za prace Komisji Kultury, Oświaty i Sportu                       – za prace Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego

Dyżur w pierwsza i trzecia środa miesiąca

w godz.18.oo – 18.3o

oraz drugi poniedziałek miesiąca

w godz.18.oo – 18.3o

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie