rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Czwartek, Piątek – praca zdalna biura W związku z obecna sytuacja epidemiologiczną oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.01.2022 nr 117/2022 w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa

26, styczeń, 2022 | Aktualności

W związku z obecna sytuacja epidemiologiczną oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.01.2022  nr 117/2022 w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa

Uprzejmie informujemy,  że biuro Rady Dzielnicy XVII jest czynne:

Poniedziałek,  Wtorek,  Środa w  godz.  9.oo – 15.oo

Czwartek, Piątek  – praca zdalna biura

zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 12 645 – 30– 09

oraz
drogą elektroniczną rada@dzielnica17.krakow.pl lub wrzucanie korespondencji do skrzynki w drzwiach biura Rady Dzielnicy XVII

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie