rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie przedstawił proponowany przebieg trasy przejazdu Autobusu w Grębałowie

4, kwiecień, 2022 | Aktualności

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie przedstawił Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie proponowany przebieg trasy przejazdu Autobusu w Grębałowie  oraz związane z tym zmian w organizacja ruchu na terenie osiedla. 

Trasa przejazdu autobusy w jednym kierunku w formie pętli:

od strony pętli tramwajowej ul. Kocmyrzowska do ul. Grębałowska – ul. Twaroga – ul.  Stokowa – ul. Grębałowska – ul. Geodetów – ul. Kantorowicka i powrót na ul. Kocmyrzowską w kierunku pętli tramwajowej.

legenda do rys:    granatowe strzałki

Wskazał wstępne lokalizacje nowych przystanków autobusowych w osiedlu Grębałów:

Folwarczna

Styczna

Stokowa

Obwodowa

legenda do rys:   zielone kółka

Poinformował również o konieczności wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicach

Grębałowskaod ul. Kocmyrzowska do ul. Luborzycka

( zmiana obecnego kierunku ruchu )

Grębałowskaod  ul. Luborzycka do ul. Studzienna

Grębałowskaod ul. Styczna do ul. Twaroga

Twaroga

Geodetówod ul. Grębałowska do ul. Kantorowicka

Kantorowickaod ul. Geodetów do ul. Obwodowa nr 35

legenda do rys:   czerwone strzałki

W dniu 20 kwietnia o godz. 18.oo  w Klubie Dukat ul. Styczna 1 w Krakowie odbędzie się spotkanie  z przedstawicielami Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie w celu poinformowania mieszkańców osiedla Grębałów. Jakich warunków – parametrów drogowych wymaga zgodnie z przepisami, poruszanie się Autobusu  Miejskiej Komunikacji w Krakowie po osiedlu.

 

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie