rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie przedstawił proponowany przebieg trasy przejazdu Autobusu w Grębałowie

4, kwiecień, 2022 | Aktualności

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie przedstawił Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie proponowany przebieg trasy przejazdu Autobusu w Grębałowie  oraz związane z tym zmian w organizacja ruchu na terenie osiedla. 

Trasa przejazdu autobusy w jednym kierunku w formie pętli:

od strony pętli tramwajowej ul. Kocmyrzowska do ul. Grębałowska – ul. Twaroga – ul.  Stokowa – ul. Grębałowska – ul. Geodetów – ul. Kantorowicka i powrót na ul. Kocmyrzowską w kierunku pętli tramwajowej.

legenda do rys:    granatowe strzałki

Wskazał wstępne lokalizacje nowych przystanków autobusowych w osiedlu Grębałów:

Folwarczna

Styczna

Stokowa

Obwodowa

legenda do rys:   zielone kółka

Poinformował również o konieczności wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicach

Grębałowskaod ul. Kocmyrzowska do ul. Luborzycka

( zmiana obecnego kierunku ruchu )

Grębałowskaod  ul. Luborzycka do ul. Studzienna

Grębałowskaod ul. Styczna do ul. Twaroga

Twaroga

Geodetówod ul. Grębałowska do ul. Kantorowicka

Kantorowickaod ul. Geodetów do ul. Obwodowa nr 35

legenda do rys:   czerwone strzałki

W dniu 20 kwietnia o godz. 18.oo  w Klubie Dukat ul. Styczna 1 w Krakowie odbędzie się spotkanie  z przedstawicielami Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie w celu poinformowania mieszkańców osiedla Grębałów. Jakich warunków – parametrów drogowych wymaga zgodnie z przepisami, poruszanie się Autobusu  Miejskiej Komunikacji w Krakowie po osiedlu.

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
4 czerwca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
3 i 17 czerwca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
5 i 19 czerwca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
10 czerwca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
12 czerwca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
11 czerwca godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
11 czerwca godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VIII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 20 czerwca 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie