rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Plac zabaw oraz boiska przy Klubie Dukat ul. Styczna 1 w Krakowie zostały objęte zarzadem jednostki miejskiej – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Uzupełniając listę OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH będących w zasobach i zarządzanych przez w/w Instytucję na terenie Miasta Krakowa.

20, kwiecień, 2022 | Aktualności

W dniu dzisiejszym Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta poinformował Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, że na mocy protokołu przekazania – przejęcia z 28.03 2022 r. części działki nr 203 przy Klubie Dukat ul:Styczna 1 w Krakowie. Nowym zarządcą przekazanego terenu obejmującego plac zabaw oraz boiska został Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.Tym samym wspomniany teren uzupełnił listę  OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH  będących w zasobach i zarządzanych przez w/w Instytucję na terenie miasta Krakowa.

 

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie