rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Plac zabaw oraz boiska przy Klubie Dukat ul. Styczna 1 w Krakowie zostały objęte zarzadem jednostki miejskiej – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Uzupełniając listę OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH będących w zasobach i zarządzanych przez w/w Instytucję na terenie Miasta Krakowa.

20, kwiecień, 2022 | Aktualności

W dniu dzisiejszym Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta poinformował Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, że na mocy protokołu przekazania – przejęcia z 28.03 2022 r. części działki nr 203 przy Klubie Dukat ul:Styczna 1 w Krakowie. Nowym zarządcą przekazanego terenu obejmującego plac zabaw oraz boiska został Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.Tym samym wspomniany teren uzupełnił listę  OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH  będących w zasobach i zarządzanych przez w/w Instytucję na terenie miasta Krakowa.

 

 

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie