rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

13 września 2023r. o godzinie 18,30 w Radzie Dzielnicy XVII, os. Na Stoku 15, Odbędzie się LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

5, wrzesień, 2023 | Aktualności

13 września 2023r. o godzinie 18,30  w Radzie Dzielnicy XVII, os. Na Stoku 15,

Odbędzie się LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Porządek obrad LIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Dzielnicy XVII

Wzgórza Krzesławickie

Rada Dzielnicy XVII, os. Na Stoku 15 w Krakowie

13 września 2023r. godz. 1830

  1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:

3.1 Korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2023 – 2024

4. Interpelacje i zapytania

5. Oświadczenia i komunikaty

tutaj projekt uchwały na sesję

 

 

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie