rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

13 września 2023r. o godzinie 18,30 w Radzie Dzielnicy XVII, os. Na Stoku 15, Odbędzie się LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

5, wrzesień, 2023 | Aktualności

13 września 2023r. o godzinie 18,30  w Radzie Dzielnicy XVII, os. Na Stoku 15,

Odbędzie się LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Porządek obrad LIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Dzielnicy XVII

Wzgórza Krzesławickie

Rada Dzielnicy XVII, os. Na Stoku 15 w Krakowie

13 września 2023r. godz. 1830

  1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:

3.1 Korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2023 – 2024

4. Interpelacje i zapytania

5. Oświadczenia i komunikaty

tutaj projekt uchwały na sesję

 

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie